http://feit.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.Dokumenty.2019.5.VOLIT-EUgk-is-240.jpglink
http://feit.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.Dokumenty.2019.4.fel_web_bud_smart_bezDatumugk-is-240.jpglink
«
»
 
 
 

Informácie pre zamestnancov

Všeobecné informácie pre študentov

 • Štipendijná prax

  Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • OZNAM

  Úradné hodiny kontrola štúdia 1. stupeň 13.5.2019 8:00 – 11:00 12:00 – 14:00 Oznam (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Študentská časť akademického senátu FEIT

  Vás pozýva na voľby do Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informačných technológií ŽU v Žiline. Voľby sa uskutočnia dňa 06.05. 2019 (pondelok)v čase 08:00-12:00.   v miestnosti BD-121 (ŽU v Žiline, FEIT, Žilina)   v miestnosti AB 117 (ŽU v Žiline, FEIT-IAS, Liptovský Mikuláš)   Viac informácií nájdete v priloženom dokumente (*.doc)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • NÁHRADNÝ TERMÍN ŠTÁTNEJ SKÚŠKY 2018/2019

  Upozorňujeme študentov, že náhradný termín štátnej skúšky je 3. a 4.9.2019. Povinný zápis pred náhradným termínom  štátnej skúšky je 2.9.2019 od 9:00 -11:00. Podľa Smernice č. 116 – Určenie školného, poplatkov spojených so štúdiom, ďalších poplatkov a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov – účinnosť od 1.9.2019: viac info v priloženom (*.pdf)  
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • OZNAM

  Úradné hodiny kontrola štúdia 2. stupeň 6.5.2019 8:00 – 11:00 12:00 – 14:00. Oznam - Úradné hodiny - kontrola štúdia 2. stupeň (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • VYHLÁSENIE VOLIEB do AS UNIZA

  VYHLÁSENIE VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE (funkčné obdobie máj 2019 – máj 2023). V zmysle článku 4 ods. 1 a ods. 7 Zásad volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „AS UNIZA") predseda AS UNIZA vyhlasuje VOĽBY ČLENOV ZAMESTNANECKEJ A ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE SPÔSOB USKUTOČNENIA VOLIEB DO AS UNIZA. Zoznam kandidátov za zamestnaneckú časť: 1. Prof. Ing. Robert Hudec, PhD.2. Doc. Ing. Roman Jarina, PhD.3. Doc. Ing. Daniel Káčik, PhD. Zoznam kandidátov za študentskú časť: 1. Ing. Maroš Jakubec
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie

Foto galéria FEIT

(c) 2019, FEIT