http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slide-new-2014.kf_1v2gk-is-209.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slide-new-2014.kmae_1v2gk-is-209.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slide-new-2014.kme_1v2gk-is-209.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slide-new-2014.kris_1v2gk-is-209.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slide-new-2014.ktam_1v2gk-is-209.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slide-new-2014.ktebi_1v2gk-is-209.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slide-new-2014.kves_1v2gk-is-209.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slide-new-2014.ias_1v2gk-is-209.pnglink
«
»
 
 
 

Novinky

 • Vymenúvacie konanie

  O Z N Á M E N I EDekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (EF ŽUŽ), v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Zb. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, oznamuje, že dňa…
  Čítať všetky články v kategórii: Novinky
 • Deň otvorených dverí EF ŽU

  Dňa 5.2. sa na EF ŽUŽ uskutočnil Deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnilo 104 študentov z 25 strených škôl a gymnázií. Študenti si pri tejto príležitosti mohli prezrieť laboratória všetkých katedier EF a diskutovať s pedagógmi o možnostiach štúdia na…
  Čítať všetky články v kategórii: Novinky
 • O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

  Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Milan S L I V K A bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v miestnosti č. AB 117 dňa 19. februára 2015 o 10:00 h      
  Čítať všetky články v kategórii: Novinky
 • Venujte 2 %

  Venujte 2 % z vašich zaplatených daní OZ - Klubu absolventov a priateľov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Viac informácií o údajoch prijímateľa nájdete na stránke klubu KAP-EF
  Čítať všetky články v kategórii: Novinky
 • Fotky a informácie zo seminára Real Life Experience in Power Engineering

  Dňa 12.12. 2014 sa v priestoroch Katedry výkonových elektrotechnických systémov konal seminár s názvom „Real Life Experience in Power Engineering“, ktorej sa zúčastnili študenti a doktorandi EF. Prednášky firiem Vonsch, Freescale Semiconductor, Delta Electronics a VTP/UVP Žilina boli zamerané na čerstvé skúsenosti…
  Čítať všetky články v kategórii: Novinky

Všeobecné informácie pre študentov

Foto galéria Elektrotechnickej fakulty

(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk