http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slide-new-2014.kf_1v2gk-is-209.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slide-new-2014.kmae_1v2gk-is-209.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slide-new-2014.kme_1v2gk-is-209.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slide-new-2014.kris_1v2gk-is-209.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slide-new-2014.ktam_1v2gk-is-209.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slide-new-2014.ktebi_1v2gk-is-209.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slide-new-2014.kves_1v2gk-is-209.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slide-new-2014.ias_1v2gk-is-209.pnglink
«
»
 
 
 

Novinky

 • Výsledky volieb kandidátov AS EF

  Výsledky volieb kandidátov za členov zamestnaneckej časti Akademického senátu Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline nájdete v článku.
  Čítať všetky články v kategórii: Novinky Čítať ďalej...
 • O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

  Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že obhajoba Ing. Daniela BENEDIKOVIČA bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v miestnosti číslo ND 117  dňa 17. apríla 2015 o 11:00 h. Kompletné oznámenie vo formáte (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Novinky
 • Informačný deň MATLAB a COMSOL Multiphysics

  EF v spolupráci s firmou Humusoft organizuje 14. apríla 2015 v zasadacej miestnosti ND117 informačný deň MATLAB a COMSOL Multiphysics. Vstup je voľný, vyžaduje sa len registrácia. Podrobnejšie informácie sú dostupné na stránke www.humusoft.cz/zilina alebo v informačnom letáku.
  Čítať všetky články v kategórii: Novinky
 • Vymenúvacie konanie

  O Z N Á M E N I EDekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (EF ŽUŽ), v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Zb. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, oznamuje, že dňa…
  Čítať všetky články v kategórii: Novinky
 • Venujte 2 %

  Venujte 2 % z vašich zaplatených daní OZ - Klubu absolventov a priateľov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Viac informácií o údajoch prijímateľa nájdete na stránke klubu KAP-EF
  Čítať všetky články v kategórii: Novinky

Všeobecné informácie pre študentov

 • Nadácie Tatrabanka, SLSP, VUB, Volkswagen

  Nadácia Tatrabanky - Kvalita vzdelávania Nadácia Tatrabanky - E-Talent Nadácia Tatrabanky - Vedieť viac Nadácia Tatrabanky - Grantový program Business Idea Nadácia Slovenskej sporiteľne - Podpora vysokoškolských projektov 2015 (3.ročník) Nadácia VÚB banky - Pre Vzdelanie Nadácia - Volkswagen Slovakia
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Vyhlásenie výsledkov volieb do AS ŽU

  Vyhlásenie výsledkov volieb do akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline nájdete v priloženom (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • POKYNY PRE KONČIACE ROČNÍKY

  Po absolvovaní štátnej skúšky : 1. Dostaviť sa ihneď na Referát pre vzdelávanie (aj v prípade neúspešnej štátnej skúšky). Úradné hodiny budú prispôsobené termínom štátnych skúšok.2. Do troch dní odovzdať potvrdené výstupné tlačivo (internát + univerzitná knižnica).3. Na základe potvrdeného výstupného tlačiva bude vydané potvrdenie o návšteve školy za celé štúdium a lístky na promócie.4. Termíny promócií sú zverejnené aj na webovej stránke fakulty.5. V prípade záujmu o vydanie diplomu a vysvedčenia v anglickom jazyku je potrebné toto nahlásiť na Referáte pre vzdelávanie ihneď po vykonaní štátnej skúšky. Dodatok k diplomu je vydávaný dvojjazyčne. Anglické verzie budú vydané spolu so slovenskými na promóciách. Podľa Smernice č. 107, Príloha č.1, článok 3, odstavec (3): anglická verzia diplomu 30 €, anglická verzia…
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • ÚRADNÉ HODINY

  ÚRADNÉ HODINY počas štátnych skúšok pre bakalárske štúdium 2014/2015 25.5.2015 9:00 – 11:00 13:00 – 17:00 KTEBI 26.5.2015 9:00 – 11:00 13:00 – 17:30 KVES + KTaM 27.5.2015 9:00 – 11:00 13:00 – 15:00 KME + KRIS 28.5.2015 9:00 – 11:00 13:00 – 14:00 IAS 29.5.2015 9:00 – 11:00     Mimoriadne úradné hodiny platia iba pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia. Pre ostatných študentov ostávajú v platnosti normálne úradné hodiny.
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • ZÁPISY DO VYŠŠÍCH ROČNÍKOV

  ZÁPISY DO VYŠŠÍCH ROČNÍKOV 2015/2016
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • P O Z V Á N K A

  na prednášku vysokoškolského učiteľa prof. Giacoma Scelbu  z University of Catania, Taliansko, ktorá sa uskutoční dňa 21.  mája 2015 od 10:00 h. v Aule A2. Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Výsledky volieb členov AS EF

  Výsledky volieb členov Akademického senátu Elektrotechnickej fakulty (*-.pdf) Zápis z doplňujúcich volieb do študentskej komory akademického senátu Elektotechnickej fakulty ŽU (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  Si študent a zaujíma ťa oblasť dopravných systémov a moderných technológií ? Chceš spoznať prácu v spoločnosti Siemens ? Neváhaj a zúčastni sa akcie DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v Kompetenčnom centre Siemens Mobility Management. Viac informácií nájdete v článku.
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie Čítať ďalej...

Foto galéria Elektrotechnickej fakulty

(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk