A+ A A-

Venujte 2 %

Venujte 2 % z vašich zaplatených daní OZ - Klubu absolventov a priateľov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

Viac informácií o údajoch prijímateľa nájdete na stránke klubu KAP-EF

(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk