A+ A A-

Vytvorenie informačného portálu na zvyšovanie povedomia prihraničia v oblasti inteligentných sietí

Na Katedre výkonových elektrotechnických systémov Žilinskej univerzity v Žiline sa v období od septembra 2014 realizuje projekt "Vytvorenie informačného portálu na zvyšovanie povedomia prihraničia v oblasti inteligentných elektrických sietí"

(c) 2019, FEIT