A+ A A-

Národný štipendijný program SR - výzva na predkladanie žiadostí o štipendium

V rámci NŠP SR na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v akademickom roku 2017/2018.

Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)

(c) 2019, FEIT