A+ A A-

Pravidlá pre prihlasovanie sa na predmety pre akademický rok 2017/2018

 

Pri riadení ponuky sú preferovaní študenti na základe vyhodnotenia ich celkovej úspešnosti štúdia – vážený študijný priemer. Individuálne prípady výberu povinne voliteľných predmetov rieši študijný poradca príslušného študijného programu.

Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)

 

(c) 2019, FEIT