A+ A A-

VAT - magazín o vede a technike na RTVS

Ak ste nestihli sledovať diely VAT - magazín o vede a technike na RTVS, ktorých súčasťou boli vedecké laboratória z Elektrotechnická fakulta ŽU, nájdete ich v archíve:

Inteligentné textílie (7. min)

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11767/122745#421

 

Experimentálna ambulancia

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11767/118997


Biotonika a laboratórium na čipe

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11767/119624

(c) 2019, FEIT