A+ A A-

Oznam o konaní ŠVOS – Bc. a Ing.

Vážení študenti,
dovoľujem si pozvať vás na študentskú vedecko - odbornú súťaž ŠVOS na EF UNIZA

Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)

(c) 2019, FEIT