A+ A A-

Best Paper Award

V dňoch 21. - 24. marca 2017 sa prof. Špánik, doc. Hargaš a Ing. Loncová zúčastnili 8. medzinárodnej multikonferencie IMCIC 2017 v Orlande na Floride, USA. Článok s názvom ICT Applications in Health Care and Bio-Medical ICT II bol vyhodnotený ako najlepší článok sekcie, uverejnený je aj v časopise Journal on Systemics, Cybernetics and Informatics: JSCI, Volume 15 - Number 1 - Year 2017, pp. 53-57, ISSN: 1690-4524 (Online)

(c) 2019, FEIT