A+ A A-

ROZHODNUTIE DEKANA č. 7/2017

Dekan Elektrotechnickej fakulty UNIZA udeľuje študentom 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia dňa 23.11.2017 v čase od 12.00 h do 16.00 h dekanské voľno z dôvodu konania "Imatrikulácie".

Rozhodnutie dekana č. 7/2017 vo formáte (*.pdf)

(c) 2019, FEIT