A+ A A-

Výzva na predkladanie žiadostí študentov UNIZA na výmenný pobyt na partnerskú univerzitu University of Toyama.

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 28.2.2018.

Viac informácií a jednotlivé formuláre sú dostupné v prílohách.

Záujemcovia môžu na financovanie mobility využiť ponuku štipendií na štúdium v Japonsku, viac info na http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0301e.html alebo http://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/index.html.

Dokumenty na stiahnutie (*.zip)

(c) 2019, FEIT