A+ A A-

Technická myšlienka roka

Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, za podpory Agentúry na podporu výskumu a vývoja SR a priemyselných partnerov vyhlasuje 10. ročník súťaže pre stredoškolských študentov Technická myšlienka roka.

Oznam o konaní súťaže Technická myšlienka roka (*.pdf)

Návrh projektu - šablona (*.doc)

Licenčná zmluva - šablona (*.doc)

(c) 2019, FEIT