A+ A A-

ŠVOS - študentská vedecko-odborná súťaž pre študentov EF UNIZA

EF UNIZA, v spolupráci s Československou sekciou IEEE a IAS/IES IEEE, organizuje študentskú vedecko-odbornú súťaž ŠVOS, ktorá bude organizovaná samostatne pre bakalársky, inžiniersky a doktorandský stupeň štúdia v dňoch 26. 2. 2018 - 2. 3. 2018 pre doktorandský stupeň a 9. 4. 2018 - 13. 4. 2018 pre bakalársky a inžiniersky stupeň.

Viac info v priloženom ozname (*.pdf)

(c) 2019, FEIT