A+ A A-

Pravidlá pre prihlasovanie sa na predmety pre akademický rok 2018/2019

Pri vyberaní predmetov z ponuky sú preferovaní študenti na základe vyhodnotenia ich celkovej úspešnosti štúdia – váženého študijného priemeru. Individuálne prípady výberu povinne voliteľných predmetov rieši študijný poradca príslušného študijného programu.

Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf) 

(c) 2019, FEIT