A+ A A-

O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Dušan NEMEC bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v miestnosti AB 117 na Katedre riadiacich a informačných systémov dňa 23.augusta 2018 o 13:00 h
Téma dizertačnej práce : Riadenie komplexných robotických systémov

Oznámenie Ing. Dušan NEMEC (*.pdf)

(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk