A+ A A-

Rozhodnutie dekana č. 4/2019

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje dekanské voľno dňa 24.4.2019 od 12:00 h všetkým študentom Fakulty elektrotechniky a informačných technológií z dôvodu konania Jarných hier elektrikárov.

Rozhodnutie dekana č. 4/2019 (*.pdf)

(c) 2019, FEIT