A+ A A-

PRIJÍMACIE KONANIE NA FAKULTE ELEKTROTECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje uchádzačom o štúdium, že prihlášky na bakalárske štúdium pre akademický rok 2019/20 sa podávajú do 30. apríla 2019.

Prijímacie konanie (*.pdf)

(c) 2019, FEIT