A+ A A-

VYHLÁSENIE VOLIEB do AS UNIZA

VYHLÁSENIE VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE (funkčné obdobie máj 2019 – máj 2023). V zmysle článku 4 ods. 1 a ods. 7 Zásad volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „AS UNIZA") predseda AS UNIZA vyhlasuje VOĽBY ČLENOV ZAMESTNANECKEJ A ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE SPÔSOB USKUTOČNENIA VOLIEB DO AS UNIZA.

Zoznam kandidátov za zamestnaneckú časť:

1. Prof. Ing. Robert Hudec, PhD.
2. Doc. Ing. Roman Jarina, PhD.
3. Doc. Ing. Daniel Káčik, PhD.

Zoznam kandidátov za študentskú časť:

1. Ing. Maroš Jakubec

(c) 2019, FEIT