A+ A A-

NÁHRADNÝ TERMÍN ŠTÁTNEJ SKÚŠKY 2018/2019

Upozorňujeme študentov, že náhradný termín štátnej skúšky je 3. a 4.9.2019.

Povinný zápis pred náhradným termínom  štátnej skúšky je 2.9.2019 od 9:00 -11:00.

Podľa Smernice č. 116 – Určenie školného, poplatkov spojených so štúdiom, ďalších poplatkov a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov – účinnosť od 1.9.2019: viac info v priloženom (*.pdf)

 

(c) 2019, FEIT