A+ A A-

2. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA TRETÍ STUPEŇ

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
INFORMÁCIA O MOŽNOSTI ŠTÚDIA – 2. KOLO
Termín podania prihlášky: do 9.8.2019
Termín prijímacieho konania: 21.8.2019
Plánovaný počet prijatých uchádzačov: 10

Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)

(c) 2019, FEIT