A+ A A-

Informácie pre zamestnancov (118)

Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (EF UNIZA), v zmysle Vyhlášky MŠ SRč. 6/2005 Zb. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, oznamuje, že dňa 14. mája 2018 o 9.30 hod. sa uskutoční v zasadacej sieni VR UNIZA v priestoroch Novej menzy na Veľkom diele inauguračná prednáška doc. Ing. Dagmar Faktorovej, PhD.vysokoškolskej učiteľky na Katedre merania a aplikovanej elektrotechniky EF UNIZAna tému „Vysokofrekvenčné elektromagnetické metódy na kontrolu materiálov a skúmanie vlastností biologických tkanív“.

Čítať ďalej...

Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (EF UNIZA), v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Zb. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko- pedagogických titulov docent a profesor, oznamuje, že dňa 13. februára 2018 o 9.30 hod. sa uskutoční na EF UNIZA, Univerzitná 8215/1, v zasadacej miestnosti BD 121, habilitačná prednáška Ing. Daniela Korenčiaka, PhD., vysokoškolského učiteľa na Katedre merania a aplikovanej elektrotechniky EF UNIZA na tému „Priemyselné distribuované meracie systémy“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Analýza stavu transformátorov vybranými metódami a systémami“

Čítať ďalej...

Oznámenie - inauguračné prednáška doc. Ing. Miroslava Guttena, PhD., na tému "Analýza degradačných vplyvov na vybraných elektrických zariadeniach".

Viac informácií nájtede v priloženom (*.pdf)

Čítať ďalej...

V renomovanom anglickom vydavateľstve WILEY vyšla v anglickom jazyku kniha, ktorej spoluautorkou s kolegami z Fínska je naša pracovníčka prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.

Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)

Čítať ďalej...

Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015 v kategórii prírodné a technické vedy sa udeľuje prof. Ing. Alešovi Janotovi, PhD.

Diplomv vo formáte (*.pdf)

Čítať ďalej...
(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk