A+ A A-

Informácie pre zamestnancov (126)

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Michal PRÍDALA bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. ND 121 dňa 23. augusta 2018 o 11:00 h

Čítať ďalej...

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Adrián PENIAK bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. ND 121 dňa 23. augusta 2018 o 13:00 h

Oznámenie Ing. Adrián PENIAK (*.pdf)

Čítať ďalej...

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Jozef BALÁK bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v miestnosti AB 117 na Katedre riadiacich a informačných systémov dňa 23.augusta 2018 o 11:00 h
Téma dizertačnej práce : Hodnotenie integrity bezpečnosti proti náhodným poruchám distribuovaného riadiaceho systému

Oznámenie Ing. Jozef BALÁK (*.pdf)

Čítať ďalej...

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Lukáš BEHÚŇ bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. BD 121 dňa 22. augusta 2018 o 09:00 h
Téma dizertačnej práce : Aplikácia inverzného prístupu pri nedeštruktívnom vyšetrovaní vodivých materiálov

Oznámenie Ing. Lukáš BEHÚŇ (*.pdf)

Čítať ďalej...

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Miroslav MALÍK bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. BD 121 dňa 21. augusta 2018 o 12:00 h
Téma dizertačnej práce : Automatické rozpoznávanie emócie v hudbe

Oznámenie Ing. Miroslav MALÍK (*.pdf)

Čítať ďalej...

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Tibor PETROV bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. BD 121 dňa 21. augusta 2018 o 10:00 h
Téma dizertačnej práce : Kooperatívne technológie v inteligentných dopravných systémoch

Oznámenie Ing. Tibor PETROV (*.pdf)

Čítať ďalej...

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Maroš ŠMONDRK bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. BD 121 dňa 22. augusta 2018 o 11:30 h
Téma dizertačnej práce : Vplyv externého elektromagnetického poľa na implantovaný kardiostimulátor

Oznámenie Ing. Maroš ŠMONDRK (*.pdf)

Čítať ďalej...

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Michaela ŠNAJDAROVÁ bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. BD 121 dňa 22. augusta 2018 o 10:15 h
Téma dizertačnej práce : Impedančná kardiografia a jej využitie pre riadenie modelu kardiovaskulárneho systému

Oznámenie Ing. Michaela ŠNAJDAROVÁ (*.pdf)

Čítať ďalej...
(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk