A+ A A-

Informácie pre zamestnancov (118)

Vzhľadom k dlhodobej miere nezamestnanosti, ktorá ohrozuje veľkú skupinu obyvateľstva nielen v našom regióne,

sme sa rozhodli pokračovať v organizovaní 6. ročníka veľtrhu pracovných príležitostí a vzdelávania JOB FORUM.

Veľtrh sa uskutoční v areáli trenčianskeho výstaviska EXPO CENTER a.s. Trenčín, v dňoch 20. – 21. 11. 2014.

Veľtrh je určený pre všetkých, ktorí hľadajú stálu prácu prípadne brigádu, bez ohľadu na vek, vzdelanie alebo pracovné skúsenosti.

Je určený takisto študentom stredných a vysokých škôl, absolventom, nezamestaným i zamestnaným.

Cieľom veľtrhu je ponúknuť uchádzačom o zamestnanie, prostredníctvom firiem, personálnych agentúr vzdelávacích agentúr, poradenských a

konzultačných spoločností a štátnych inštitúcií, možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Informácie doplnia sprievodné aktivity, ktoré pripravujeme

spoločne s odborníkmi.

Z toho dôvodu, že veľtrh je zameraný aj na vzdelávanie, Vás chceme touto cestou osloviť s možnosťou prezentácie školy a zároveň Vám ponúkame priestor

pripraviť prednášku do sprievodného programu.

Súbežne s veľtrom prebieha 16. ročník výstavy stredných škôl STREDOŠKOLÁK.

Čítať ďalej...

Možnosť podávania prihlášok študentov - náhradníkov na štúdium alebo stáž 2014/2015 - termín podania prihlášky je 15. október 2014. Viac informácií na internetovej stránke ŽU www.uniza.sk alebo EF fel.uniza.sk.

Čítať ďalej...
(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk