A+ A A-

Vážená zástupkyňa / Vážený zástupca školy,

spoločnosť Henkel organizuje ôsmy ročník súťaže Henkel Innovation Challenge, ktorá je určená pre všetkých kreatívnych a šikovných študentov vysokých škôl. Do súťaže sa môžu zapojiť dvojčlenné tímy, ktorých úlohou je vymyslieť inovatívny výrobok alebo technológiu zodpovedajúcu potrebám spotrebiteľov v roku 2050. Navyše, inovácia musí byť šetrná k životnému prostrediu. Zadanie sa vypracúva v anglickom jazyku.

Tím, ktorý vyhrá slovenské kolo Innovation Challenge 2014 získa tablety Apple iPad a vycestuje na celosvetové finále v Chorvátsku.

Týmto e-mailom by sme vás radi poprosili o informovanie vašich študentov o súťaži Henkel Innovation Challenge 2014 prostredníctvom vašich interných kanálov (nástenky, Facebook, newsletter). Pripravili sme si pre vás grafické podklady, ktoré sú už pripravené na použitie. Stačí ich len vytlačiť, prípadne zverejniť na vašom Facebooku.

Do súťaže sa vaši študenti môžu prihlásiť do 10. decembra 2014.

Ďalšie informácie o Henkel Innovation Challenge 2014 nájdete na našej stránke.

Ďakujeme a prajeme pekný deň

Tím Henkel Innovation Challenge 2014

Spolupracujeme s Junior festivalom EKOTOPFILM v Žiline

Vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí študentov z Európskej únie na štipendiá programu "VULCANUS".

Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)

Študentská časť akademického senátu Elektrotechnickej fakulty vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti akademického senátu Elektrotechnickej fakulty za I. a II. stupeň.

Viac informácií nájdete v priloženom letáku *.pdf

Kia Motors Slovakia vyhlasuje prvý ročník súťaže pre univerzity a vysoké školy na Slovensku. Súťaž je určená pre študentov univerzít a vysokých škôl, ktorí vypracujú projekt v oblasti automobilového priemyslu a jeho produktov. Dôležitým aspektom pri posudzovaní projektov bude ich využiteľnosť v praxi a kreatívnosť.

Študijné skupiny  2014/2015 – bakalárske štúdium

1. ročník (*.pdf)

2. ročník (*.pdf)

3. ročník (*.pdf)

 

Študijné skupiny  2014/2015 – inžinierske štúdium

1. ročník (*.pdf)

2. ročník (*.pdf)

 

(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk