A+ A A-

Vzhľadom k dlhodobej miere nezamestnanosti, ktorá ohrozuje veľkú skupinu obyvateľstva nielen v našom regióne,

sme sa rozhodli pokračovať v organizovaní 6. ročníka veľtrhu pracovných príležitostí a vzdelávania JOB FORUM.

Veľtrh sa uskutoční v areáli trenčianskeho výstaviska EXPO CENTER a.s. Trenčín, v dňoch 20. – 21. 11. 2014.

Veľtrh je určený pre všetkých, ktorí hľadajú stálu prácu prípadne brigádu, bez ohľadu na vek, vzdelanie alebo pracovné skúsenosti.

Je určený takisto študentom stredných a vysokých škôl, absolventom, nezamestaným i zamestnaným.

Cieľom veľtrhu je ponúknuť uchádzačom o zamestnanie, prostredníctvom firiem, personálnych agentúr vzdelávacích agentúr, poradenských a

konzultačných spoločností a štátnych inštitúcií, možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Informácie doplnia sprievodné aktivity, ktoré pripravujeme

spoločne s odborníkmi.

Z toho dôvodu, že veľtrh je zameraný aj na vzdelávanie, Vás chceme touto cestou osloviť s možnosťou prezentácie školy a zároveň Vám ponúkame priestor

pripraviť prednášku do sprievodného programu.

Súbežne s veľtrom prebieha 16. ročník výstavy stredných škôl STREDOŠKOLÁK.

Možnosť podávania prihlášok študentov - náhradníkov na štúdium alebo stáž 2014/2015 - termín podania prihlášky je 15. október 2014. Viac informácií na internetovej stránke ŽU www.uniza.sk alebo EF fel.uniza.sk.

Predstavte svoj Podnikateľský nápad roka tým správnym ľuďom a získajte všetko, čo potrebujete na úspešný štart.

Viac informácií nájdete v priloženom *.pdf alebo na web stránke www.podnikatelskynapadroka.sk/

INVITATION - CALL FOR PAPER

CER 2014 - Comparative European Research in Cooperation with SCIEMCEE
have the honor to invite you to the
2nd International Scientific Conference for PhD students of EU countries (Oct 27, 2014 - Oct 31, 2014)

http://www.cer-sciemcee.com/

Elektrotechnická fakulta participuje na projekte zameranom na využitie dát skenovaného Zemského povrchu z lietadla. Cieľom projektu je vybudovanie Brokerského centra leteckej dopravy zameraného na oblasť transferu technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry (ITMS: 262200220156). Aktivity EF sa zameriavajú na spracovanie a využitie dát pre potreby lokalizačných služieb (zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Peter Brída, PhD.), monitorovanie prevádzkového stavu a ochranných pásiem vzdušných elektrických vedení (zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD.) a transferu výskumných výsledkov do praxe (zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Milan Dado, PhD.).

Národný projekt "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti" ponúka exkurzie pre študentov v podnikoch

Viac informácií nájdete v priloženom *.pdf

Na Žilinskej univerzite vyvinuli novú technológiu. Je ňou príprava optických vlákien zo silikónového materiálu polydimetylsiloxan (PDMS). Pomocou optických sietí dnes fungujú senzory, elektronika či internetové pripojenie.

Kompletný článok nájdete na www.aktuality.sk

Možnosť certifikácie MTA (Microsoft Technology Associate) /MSO (Microsoft Office Specialist). Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)

(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk