A+ A A-

University dance center od letného semestra otvárame nové kurzy na univerzite ...

Katedra riadiacich a informačných systémov (KRIS) je na Slovensku jediným univerzitným pracoviskom, ktoré sa systematicky venuje analýze a syntéze riadiacich systémov pre bezpečnostne kritické procesy, vrátane dopravných.

Viac informácií nájdete na katedrovej stránke: http://kris.uniza.sk/component/content/article/53-informacie/aktuality/303-kris-pomohla-zilinskej-univerzite-ziskat-ocenenie-tyzdennika-trend

21. novembra 2013, so začiatkom od 19:30 v Hoteli Slovakia v Žiline.

Cena vstupenky: 18 EUR

Predpredaj - F609, E403

StartupAwards.SK vás pozýva na premietanie filmu Something Ventured dňa 16.10.2013 o 16:00 Aula 5.

Viac infomácií nájdete v priložernom (*.pdf)

Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, Inštitút Aurela Stodolu EF Žilinskej univerzity a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava usporiada v dňoch 24.-28.11.2013 v Kongresovom centre SAV Smolenice ôsmy ročník konferencie Solid State Surfaces and Interfaces, SSSI 2013.
Konferencia je zameraná na problematiku povrchov, rozhraní, nízkodimezionálnych štruktúr, supravodivosti a nanotechnológií.
Organizatori:
• Institute of Physics, SAS, Bratislava
• Institute of Aurel Stodola, University of Žilina, Liptovský Mikuláš
• Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University, Bratislava

web stránka konferencia: http://www.lm.uniza.sk/~jurecka/konferencie/SSSI-2013/

(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk