A+ A A-

Na pôde Žilinskej univerzity v Žiline vyhlásila spoločnosť Siemens koncom apríla víťazov jubilejného, už desiateho ročníka súťaže mladých elektrotechnikov. Súťaž Siemens Young Generation Award (SYGA) je určená žiakom stredných odborných škôl a učilíšť s elektrotechnickým zameraním.

Cievka ako dievka - Elektrikárska rozprávka

Študenti Bc. Ondrej ZÁVODSKÝ a Ľubomír PASTERNÁK získali 1. miesto v študentskej vedecko-odbornej súťaži na EF ŽU v akademickom roku 2012/2013 v inžinierskom stupni za prácu: Pozemná prijímacia stanica, v oblasti výskumu: Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácií.

Kompletnú prezentáciu si môžete stiahnuť vo formáte (*.pdf)

Informácie, ako postupovať pri posielaní žiadosti, termíny ukončenia hlasovania a pod., sú zverejnené na www.nadaciaslsp.sk 

(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk