A+ A A-
Lecture:Publication with IEEE Xplore
 
IEEE presents
 
Celebrating the IEEE Day – the first time in history when engineers worldwide and IEEE members gathered to share their technical ideas in 1884, IEEE Czechoslovakia Section and Young Professionals affinity group brings you a lecture on:
 
  • How to use IEEE Xplore database
  • How to plan and submit your publications
  • How can IEEE help you in your profession

IEEE Day 2017 - invitation (*.pdf)

Vzhľadom k aktuálnym počtom študentov na Elektrotechnickej fakulte UNIZA je do akademického roka 2017/2018 prípustné zapísať študentov s počtom získaných kreditov minimálne 35.

USMERNENIE K ZÁPISOM DO AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018 (*.pdf)

 

Pre študentov, ktorí pre akademický rok 2017/2018 požiadali o uznanie vykonaných povinností z predchádzajúceho štúdia ...

ROZHODNUTIE DEKANA č.5/2017 (*.pdf)

 

Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje študentom 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia v Liptovskom Mikuláši dňa 26. septembra 2017 d e k a n s k é v o ľ n o.

ROZHODNUTIE DEKANA č. 4 /2017 (*.pdf)

 

Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje študentom 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia v Žiline dňa 25. septembra 2017 d e k a n s k é v o ľ n o.

ROZHODNUTIE DEKANA č. 3 /2017 (*.pdf)

 

Nastúp na svoju hviezdnu dráhu. Staň sa súčasťou inovácií v železničnej doprave a projektuj s nami pre celý svet.

dodSiemens

Je tvoja diplomová práca originálna a jedinečná? Ponúka progresívne riešenia? Máš tvorivý prístup k riešeniu problémov? Tak daj o sebe vedieť!

Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)

Výzva na predkladanie žiadostí študentov UNIZA o výmenný program na partnerskú organizáciu University of Toyama.

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 31.8.2017.

Viac informácií a jednotlivé formuláre sú dostupné v prílohách:

1. Application form

2. Statement

3. Certificate of Health

Záujemcovia môžu využiť ponuku štipendií na štúdium v Japonsku.

Viac info na http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0301e.html alebo http://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/index.html.

Stránka 1 z 16
(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk