A+ A A-

Výsledky volieb do Akademického senátu Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline konané dňa 20. decembra 2016 Študentská časť

Úspešní kandidáti, ktorí sa dostali do AS EF ŽU v Žiline:
Ing. Juraj Adamec - Silnoprúdová elektrotechnika
Bc. Ján Bučor - Telekomunikácie
Filip Gejdoš - Automatizácia
Marek Šrobár - Telekomunikácie

Podávanie prihlášok na ERASMUS+ mobilitu študentov EF v ak. roku 2017/2018

Termín: 7. marec 2017

Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)

EF UNIZA v spolupráci s Československou sekciou IEEE a IAS/IES IEEE organizuje študentskú vedecko-odbornú súťaž ŠVOS, ktorá bude organizovaná samostatne pre bakalársky, inžiniersky a doktorandský stupeň štúdia v dňoch 13. 3. 2017 - 17. 3. 2017 pre doktorandský stupeň, 3. 4. 2017 - 7. 4. 2017 pre bakalársky a inžiniersky stupeň.

Viac info v priloženom ozname (*.pdf)

Študentská časť akademického senátu Elektrotechnickej fakulty VYHLASUJE VOĽBY do študentskej časti Akademického senátu Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline za všetky stupne štúdia, ktoré sa uskutočnia dňa 20.12.2016 v čase 08:00 – 11:00

v miestnosti BD 121 (ŽU v Žiline, EF, Žilina) v miestnosti EA 125 (ŽU v Žiline, EF-IAS, Liptovský Mikuláš)

Dokument vo formáte (*.pdf)

V prílohe nájdete pozvánku na prednášku organizovanú VW Slovensko pre našich študentov. Pre doplnenie uvádzam, že prednáška bude simultánne prekladaná z nemčiny do slovenčiny.

Pozvánka (*.pdf)

Študentská časť akademického senátu Elektrotechnickej fakulty VYHLASUJE DOPLNKOVÉ VOĽBY do študentskej časti akademického senátu Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline za všetky stupne štúdia.

Vyhlásenie doplnkových volieb do študentskej časti akademického senátu EF (*.pdf)

Prihláška (*.doc)

Je jedno, či si vysokoškoslký študent alebo stredoškolák, či si zamestnaný alebo si prácu hľadáš, stačí, ak si IT pozitívny, ak si nadšenec moderných technológií, možno vizionár, možno geek ako z filmu. Tento hackathon je presne pre Teba!

Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)

(c) 2019, FEIT