A+ A A-

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje dekanské voľno dňa 24.4.2019 od 12:00 h všetkým študentom Fakulty elektrotechniky a informačných technológií z dôvodu konania Jarných hier elektrikárov.

Rozhodnutie dekana č. 4/2019 (*.pdf)

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje dekanské voľno dňa 23.4.2019 všetkým študentom Fakulty elektrotechniky a informačných technológií.
Rozhodnutie dekana č. 3/2019 (*.pdf)

Hľadáme 12 kreatívnych študentov, ktorí by v budúcnosti chceli pracovať ako inžinieri či programoví manažéri v jednom z našich európskych vývojových tímov.

Skúsenosti bývalých Erasmus+ študentov UNIZA 5. marca 2019, utorok, 13.00-16.00 hod., Aula DATALAN
Viac informácií v priloženom letáku (*.pdf)

Leták - informačné stretnutie (*.pdf)

Oznamujeme študentom všetkých stupňov denného štúdia na FEIT UNIZA, že v ak. roku 2019/2020 majú možnosť absolvovať v rámci programu Erasmus+ študijný pobyt na niektorej z partnerských zahr. univerzít alebo praktickú stáž v podnikoch krajín EÚ.
Termín na podávanie prihlášok: 11.2.2019.
Viac informácií v priloženom letáku (*.pdf)

FEIT UNIZA, v spolupráci s Československou sekciou IEEE, organizuje študentskú vedecko-odbornú súťaž ŠVOS, ktorá bude organizovaná samostatne pre bakalársky, inžiniersky a doktorandský stupeň štúdia v dňoch:
11. 3. 2019 - 15. 3. 2019 pre doktorandský stupeň,
8. 4. 2019 - 12. 4. 2019 pre bakalársky a inžiniersky stupeň,
v jednotlivých týchto oblastiach výskumu.
Viac informácií v priloženom letáku (*.pdf)

Príďte na deň otvorených dverí! Kedy? 05/12/18 9am & 15pm. Kde? J. M. Hurbana 21 Žilina, Fórum A.

Viac informácií ohľadom dňa otvorených dverí Siemens (*.pdf)

Úradné hodiny na Referáte pre vzdelávanie budú v dňoch od 21.12.2018 do 4.1.2019 zrušené z dôvodu čerpania dovoleniek (kolektívna zmluva). Úradné hodiny budú v riadnom režime od 7.1.2019.

Oznam vo formáte (*.pdf)

(c) 2019, FEIT