A+ A A-

Oznamujeme študentom všetkých stupňov denného štúdia na FEIT UNIZA, že v ak. roku 2019/2020 majú možnosť absolvovať v rámci programu Erasmus+ študijný pobyt na niektorej z partnerských zahr. univerzít alebo praktickú stáž v podnikoch krajín EÚ.
Termín na podávanie prihlášok: 11.2.2019.
Viac informácií v priloženom letáku (*.pdf)

FEIT UNIZA, v spolupráci s Československou sekciou IEEE, organizuje študentskú vedecko-odbornú súťaž ŠVOS, ktorá bude organizovaná samostatne pre bakalársky, inžiniersky a doktorandský stupeň štúdia v dňoch:
11. 3. 2019 - 15. 3. 2019 pre doktorandský stupeň,
8. 4. 2019 - 12. 4. 2019 pre bakalársky a inžiniersky stupeň,
v jednotlivých týchto oblastiach výskumu.
Viac informácií v priloženom letáku (*.pdf)

Príďte na deň otvorených dverí! Kedy? 05/12/18 9am & 15pm. Kde? J. M. Hurbana 21 Žilina, Fórum A.

Viac informácií ohľadom dňa otvorených dverí Siemens (*.pdf)

Úradné hodiny na Referáte pre vzdelávanie budú v dňoch od 21.12.2018 do 4.1.2019 zrušené z dôvodu čerpania dovoleniek (kolektívna zmluva). Úradné hodiny budú v riadnom režime od 7.1.2019.

Oznam vo formáte (*.pdf)

Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje dekanské voľno dňa 4.12.2018 od 11:00 – 17:00 h všetkým študentom Elektrotechnickej fakulty z dôvodu konania akcie Vianoce na univerzite.

ROZHODNUTIE DEKANA č. 8/2018 (*.pdf)

Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje dekanské voľno dňa 28.11.2018 od 10:00 do 12:00 h študentom 1. ročníka bakalárskeho štúdia Elektrotechnickej fakulty z dôvodu konania Imatrikulácií.

ROZHODNUTIE DEKANA č. 7/2018 (*.pdf)

Vieš Cečko? Príď a ukaž, že nie si béčko. Fakulta elektrotechniky a informačných technológií vyhlasuje v spolupráci s našim partnerom bel power solutions and protection súťaž pre vysokoškolských študentov v programovaní v Céčku. Vyhrať môžeš až 500EUR iba za 500 riadkov kódu. Prihlásiť sa môžeš do 19.11.2018

Máš dobrý nápad z elektroniky, IT alebo multimédií? Neváhaj a zapoj sa do súťaže Technická myšlienka roka 2019. Súťaž vyhlasuje Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA v spolupráci s vybranými priemyselnými partnermi ON Semiconductor Slovakia, Brose Prievidza, spol. s r.o., Panasonic a STMicroelectronics NV.

Na základe GDPR (General Data Protection Regulation) – všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov, ktoré je v platnosti od 25.5.2018, je možné zverejniť zoznamy študentov poberajúcich štipendiá iba v podobe osobného čísla študenta, bez zverejnenia ich ďalších osobných údajov.

Oznamujeme študentom, ktorým bolo pridelené odborové štipendium, že číslo osobného účtu sú povinní si zadať /skontrolovať v systéme Vzdelávanie najneskôr do 6.11.2018, po tomto termíne budú zo zoznamu vyradení.

V súvislosti s inauguráciou rektora UNIZA a slávnostným otvorením akademického roka 2018/2019, ktoré sa bude konať 27. septembra 2018 od 10.00 h v aule DATALAN (BG2A1) udeľujem študentom všetkých fakúlt Žilinskej univerzity v Žiline
rektorské voľno na deň 27. september 2018 (štvrtok) v čase od 7.00 do 13.00 h.


Udelenie rektorského voľna (*.pdf)

(c) 2019, FEIT