A+ A A-

Na Elektrotechnickej fakulte, katedre Telekomunikácií a multimédií začala pôsobiť prvá univerzitná akadémia na Slovensku poskytujúca certifikované školenia na produkty spoločnosti Mikrotik.

Pre kompletné informácie kontaktujte:

Ing. Ivan Dolnák, PhD., Katedra telekomunikácií a multimédií

Ing. Peter Kortiš, PhD., Katedra telekomunikácií a multimédií

Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje študentskú súťaž o najpútavejšie video na tému:

„Čo mi dáva štúdium na Elektrotechnickej fakulte“

Súťaž je určená pre študentov všetkých stupňov vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite. Víťazné videá budú použité pre neformálne prezentačné účely Elektrotechnickej fakulty. Cieľom videoprezentácií je pobaviť a zaujať širokú verejnosť, hlavne však motivovať budúcich študentov Elektrotechnickej fakulty. Video v dĺžke do 5 minút treba doručiť na študijné oddelenie EF do 28. 2. 2015 na CD/DVD/USB nosiči a pod. Verejné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční za účastí autorov najlepších nominovaných videí na ocenenia a poroty v marci 2015, kedy bude aj zverejnené poradie a udelené ceny. Výsledné poradie ako aj víťazné videá budú zverejnené aj na webovej stránke Elektrotechnickej fakulty. Nezávislá porota si vyhradzuje právo cenu neudeliť, ak dané videá svojou kvalitou nebudú spĺňať náležité požiadavky.

Prvou cenou bude finančná odmena vo výške 500 EUR, druhou vo výške 300 EUR, treťou vo výške 200 EUR.

Študijné programy v bakalárskom stupni :

Automatizácia
Autotronika
Elektrotechnika
Telekomunikácie
Multimediálne technológie
Biomedicínske inžinierstvo
Digitálne technológie

Študijné programy v inžinierskom stupni :

Aplikovaná telematika

Biomedicínske inžinierstvo

Elektrické pohony

Elektroenergetika

Fotonika

Multimediálne inžinierstvo

Riadenie procesov

Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo

Výkonové elektronické systémy

Študijné programy v doktorandskom stupni :

5.2.10 Teoretická elektrotechnika
5.2.11 Silnoprúdova elektrotechnika
5.2.12 Elektrotechnológie a materiály
5.2.14 Automatizácia
5.2.15 Telekomunikácie
5.2.30 Elektroenergetika

 

Stránka 25 z 25
(c) 2019, FEIT