A+ A A-

pre študentov, ktorí pre akademický rok 2018/2019 požiadali o uznanie vykonaných povinností z predchádzajúceho štúdia.

 

Rozhodnutie dekana č. 5/2018 (*.pdf)

Zástupcovia Elektrotechnickej fakulty budú prezentovať možnosti štúdia na akcii ŠTUDUJ DOPRAVU Trnava. Časť akcie bude realizovaná na našj partnerskej strednej škole: Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave.

Vzhľadom k aktuálnym počtom študentov na Elektrotechnickej fakulte UNIZA je do akademického roka 2018/2019 prípustné zapísať študentov s počtom získaných kreditov minimálne 35.

Usmernenie k zápisom do AR 2018/2019

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Roman KOŇARIK bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. ND 121 dňa 24. augusta 2018 o 08:00 h

Oznámenie Ing. Roman KOŇARIK (*.pdf)

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Milan DIKO bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. ND 121 dňa 23. augusta 2018 o 15:00 h.

Oznámenie Ing. Milan DIKO (*.pdf)

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Peter KELLO bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v miestnosti AB 117 na Katedre riadiacich a informačných systémov dňa 23.augusta 2018 o 9:00 h
Téma dizertačnej práce : Metódy hodnotenia technologického vybavenia cestných tunelov pre dosiahnutie akceptovateľnej úrovne bezpečnosti

Oznámenie Ing. Peter KELLO (*.pdf)

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Dušan NEMEC bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v miestnosti AB 117 na Katedre riadiacich a informačných systémov dňa 23.augusta 2018 o 13:00 h
Téma dizertačnej práce : Riadenie komplexných robotických systémov

Oznámenie Ing. Dušan NEMEC (*.pdf)

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Michal REPÁK bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. BD 121 dňa 20. augusta 2018 o 09:00 h
Téma dizertačnej práce : Možnosti estimácie vybraných parametrov kvality elektrickej energie v distribučnej sieti

Oznámenie Ing. Michal REPÁK (*.pdf)

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Marek BAŇAS bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. BD 121 dňa 20. augusta 2018 o 11:00 h
Téma dizertačnej práce : Parametrizácia a nastavenie digitálnych ochrán v priemyselných vn sieťach

Oznámenie Ing. Marek BAŇAS (*.pdf)

(c) 2019, FEIT