A+ A A-

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Marek VEVERIČÍK bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v miestnosti č. BB 425 dňa 20. augusta 2018 o 12:00 h
Téma dizertačnej práce : Štúdium štrukturálnych zmien v dopovaných kvapalných kryštáloch akustickými a optickými metódami

Oznámenie Ing. Marek VEVERIČÍK (*.pdf)

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Emil JAHODA bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v miestnosti č. BB 425 dňa 20. augusta 2018 o 09:00 h
Téma dizertačnej práce : Nové typy izolačných materiálov pre vysokonapäťové zariadenia.

Oznámenie Ing. Emil JAHODA (*.pdf)

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Matej GORAUS bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v miestnosti č. BB 425 dňa 20. augusta 2018 o 10:30 h
Téma dizertačnej práce : Fotonické štruktúry pre pasívne a aktívne optické a optoelektronické prvky.

Oznámenie Ing. Matej GORAUS (*.pdf)

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Elektrotechnická fakulta

2. kolo prijímacieho konania 2018/2019

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

Informácia o možnosti štúdia – 2. kolo

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

INFORMÁCIA O MOŽNOSTI ŠTÚDIA – 2. KOLO

Termín podania prihlášky: do 16. 8. 2018

Termín prijímacieho konania: 17. 8. 2018

Plánovaný počet prijatých uchádzačov: 100

Študijné programy, na ktoré je možné sa prihlásiť:

  • automatizácia – denná forma
  • autotronika – denná forma
  • biomedicínske inžinierstvo – denná forma
  • elektrotechnika – denná forma
  • multimediálne technológie – denná forma
  • telekomunikácie – denná forma

PODMIENKY PRIJATIA A FORMA PRIJÍMACIEHO KONANIA SÚ ROVNAKÉ AKO V 1. KOLE.

Podrobnejšie informácie: fel.uniza.sk

Pozývame študentov a učiteľov na prednášku organizovanú v rámci projektu H2020 I-BiDaaS.

Viac informácií nájdete v priloženej pozávanke (*.pdf)

Poď k nám na Siemens Healthineers Software Development Academy a môžeš odštartovať skvelú kariéru. Budeš pracovať na zaujímavých IT zadaniach a nové vedomosti pochytíš od svetových odborníkov.

Okrem skúseností si navyše môžeš aj privyrobiť.

Prihlásiť sa môžeš do 15. 6. 2018 na  http://www.siemens.sk/prihlasovanie/academy/

(c) 2019, FEIT