A+ A A-

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Roman KOŇARIK bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. ND 121 dňa 24. augusta 2018 o 08:00 h

Oznámenie Ing. Roman KOŇARIK (*.pdf)

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Milan DIKO bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. ND 121 dňa 23. augusta 2018 o 15:00 h.

Oznámenie Ing. Milan DIKO (*.pdf)

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Peter KELLO bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v miestnosti AB 117 na Katedre riadiacich a informačných systémov dňa 23.augusta 2018 o 9:00 h
Téma dizertačnej práce : Metódy hodnotenia technologického vybavenia cestných tunelov pre dosiahnutie akceptovateľnej úrovne bezpečnosti

Oznámenie Ing. Peter KELLO (*.pdf)

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Dušan NEMEC bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v miestnosti AB 117 na Katedre riadiacich a informačných systémov dňa 23.augusta 2018 o 13:00 h
Téma dizertačnej práce : Riadenie komplexných robotických systémov

Oznámenie Ing. Dušan NEMEC (*.pdf)

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Michal REPÁK bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. BD 121 dňa 20. augusta 2018 o 09:00 h
Téma dizertačnej práce : Možnosti estimácie vybraných parametrov kvality elektrickej energie v distribučnej sieti

Oznámenie Ing. Michal REPÁK (*.pdf)

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Marek BAŇAS bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. BD 121 dňa 20. augusta 2018 o 11:00 h
Téma dizertačnej práce : Parametrizácia a nastavenie digitálnych ochrán v priemyselných vn sieťach

Oznámenie Ing. Marek BAŇAS (*.pdf)

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Marek VEVERIČÍK bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v miestnosti č. BB 425 dňa 20. augusta 2018 o 12:00 h
Téma dizertačnej práce : Štúdium štrukturálnych zmien v dopovaných kvapalných kryštáloch akustickými a optickými metódami

Oznámenie Ing. Marek VEVERIČÍK (*.pdf)

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Emil JAHODA bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v miestnosti č. BB 425 dňa 20. augusta 2018 o 09:00 h
Téma dizertačnej práce : Nové typy izolačných materiálov pre vysokonapäťové zariadenia.

Oznámenie Ing. Emil JAHODA (*.pdf)

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Matej GORAUS bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v miestnosti č. BB 425 dňa 20. augusta 2018 o 10:30 h
Téma dizertačnej práce : Fotonické štruktúry pre pasívne a aktívne optické a optoelektronické prvky.

Oznámenie Ing. Matej GORAUS (*.pdf)

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Elektrotechnická fakulta

2. kolo prijímacieho konania 2018/2019

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

Informácia o možnosti štúdia – 2. kolo

(c) 2019, FEIT