A+ A A-

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

INFORMÁCIA O MOŽNOSTI ŠTÚDIA – 2. KOLO

Termín podania prihlášky: do 16. 8. 2018

Termín prijímacieho konania: 17. 8. 2018

Plánovaný počet prijatých uchádzačov: 100

Študijné programy, na ktoré je možné sa prihlásiť:

  • automatizácia – denná forma
  • autotronika – denná forma
  • biomedicínske inžinierstvo – denná forma
  • elektrotechnika – denná forma
  • multimediálne technológie – denná forma
  • telekomunikácie – denná forma

PODMIENKY PRIJATIA A FORMA PRIJÍMACIEHO KONANIA SÚ ROVNAKÉ AKO V 1. KOLE.

Podrobnejšie informácie: fel.uniza.sk

Pozývame študentov a učiteľov na prednášku organizovanú v rámci projektu H2020 I-BiDaaS.

Viac informácií nájdete v priloženej pozávanke (*.pdf)

Poď k nám na Siemens Healthineers Software Development Academy a môžeš odštartovať skvelú kariéru. Budeš pracovať na zaujímavých IT zadaniach a nové vedomosti pochytíš od svetových odborníkov.

Okrem skúseností si navyše môžeš aj privyrobiť.

Prihlásiť sa môžeš do 15. 6. 2018 na  http://www.siemens.sk/prihlasovanie/academy/

Obsah workshopu Network Engineering in OKIN BPS - Úvod a predstavenie OKIN BPS
- Network Engineering na medzinárodných sieťach
- Networking Challenge

Viac informácií o workshope Network Engineering in OKIN BPS (*.pdf)

Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (EF UNIZA), v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Zb. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umeleckopedagogických titulov docent a profesor, oznamuje, že dňa 3. mája 2018 o 10.15 hod. sa uskutoční na EF UNIZA, Univerzitná 8215/1, v zasadacej miestnosti BD 121, habilitačná prednáška Ing. Rastislava Pirníka, PhD.vysokoškolského učiteľa na Katedre riadiacich a informačných systémov EF UNIZA na tému „Tunelové systémy – riadenie tunelových systémov z pohľadu prevádzky technologických častí“.

Oznámenie - Habilitácia – Ing. Rastislav Pirník, PhD. (*.pdf)

Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje dekanské voľno dňa 18.4.2018 od 13:00 h všetkým študentom Elektrotechnickej fakulty z dôvodu konania 1. Jarných hier elektrikárov.

Rozhodnutie dekana č. 2/2018

Oznam o konaní študentskej vedecko-odbornej súťaže (ŠVOS) pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia na EF UNIZA – 11.4.2018.
Viac informácií nájdete na stránke ŠVOS EF UNIZA.

(c) 2019, FEIT