A+ A A-

Dekan Elektrotechnickej fakulty UNIZA v Žiline v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene doplnení niektorých zákonov a podľa § 54
o z n a m u j e,
že prijíma prihlášky na denné (3 roky) a externé (4 roky) doktorandské študijné programy na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, v akademickom roku 2018/2019.

Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)

Odštartuj svoju hviezdnu dráhu na Dni otvorených dverí.

 

Pozvánka na Dni otvorených dverí (*.pdf)

Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje dekanské voľno dňa 29.3.2018 a dňa 3.4.2018 do 12,00 h všetkým študentom Elektrotechnickej fakulty.

Rozhodnutie dekana č. 1/2018 (*.pdf)

Si v absolventskom ročníku univerzity alebo vysokej školy, prípadne si štúdium ukončil minulý rok?
Prihlás sa do absolventského programu GROWWW a naštartuj svoju kariéru v medzinárodnej spoločnosti.

Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)

Pri vyberaní predmetov z ponuky sú preferovaní študenti na základe vyhodnotenia ich celkovej úspešnosti štúdia – váženého študijného priemeru. Individuálne prípady výberu povinne voliteľných predmetov rieši študijný poradca príslušného študijného programu.

Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf) 

VSP pre magisterské, doktorandské a iné postgraduálne štúdium, určené pre študentov pochádzajúcich z krajín V4 na štúdium/výskum v dĺžke 1 až 4 semestre v inej krajine V4, v krajinách západného Balkánu, alebo v štátoch Východného partnerstva EÚ.

Dátum uzávierky zberu prihlášok je 15. 3. 2018.

Všetky potrebné informácie o VSP možno nájsť na https://www.visegradfund.org/news/2018-2019-visegrad-scholarships/.

Leták vo formáte (*.pdf)

 

IVF stipendia 2018 FCBs5

Milí študenti, v rámci informačnej kampane pre výber študentov na Erasmus+ študijné pobyty a stáže pre akademický rok 2018/2019 si Vás dovoľujeme pozvať na celouniverzitné informačné stretnutie s prezentáciami bývalých Erasmus+ študentov.

Podelia sa s Vami s cennými skúsenosťami a radami zo svojich mobilít ....

Pozvánka

Leták so základnými informáciami k výberu študentov 2018/2019

Podávanie prihlášok na ERASMUS+ mobilitu študentov EF v ak. roku 2018/2019

Termín: 8. marec 2018

Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)

(c) 2019, FEIT