A+ A A-

VSP pre magisterské, doktorandské a iné postgraduálne štúdium, určené pre študentov pochádzajúcich z krajín V4 na štúdium/výskum v dĺžke 1 až 4 semestre v inej krajine V4, v krajinách západného Balkánu, alebo v štátoch Východného partnerstva EÚ.

Dátum uzávierky zberu prihlášok je 15. 3. 2018.

Všetky potrebné informácie o VSP možno nájsť na https://www.visegradfund.org/news/2018-2019-visegrad-scholarships/.

Leták vo formáte (*.pdf)

 

IVF stipendia 2018 FCBs5

Milí študenti, v rámci informačnej kampane pre výber študentov na Erasmus+ študijné pobyty a stáže pre akademický rok 2018/2019 si Vás dovoľujeme pozvať na celouniverzitné informačné stretnutie s prezentáciami bývalých Erasmus+ študentov.

Podelia sa s Vami s cennými skúsenosťami a radami zo svojich mobilít ....

Pozvánka

Leták so základnými informáciami k výberu študentov 2018/2019

Podávanie prihlášok na ERASMUS+ mobilitu študentov EF v ak. roku 2018/2019

Termín: 8. marec 2018

Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)

Výzva na predkladanie žiadostí študentov UNIZA na výmenný pobyt na partnerskú univerzitu Tohoku University, Japonsko.

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 20.2.2018.

Viac informácií je dostupných na internetovej stránke https://applicant.insc.tohoku.ac.jp/t-cens_tohoku_ex/new_user.php.

EF UNIZA, v spolupráci s Československou sekciou IEEE a IAS/IES IEEE, organizuje študentskú vedecko-odbornú súťaž ŠVOS, ktorá bude organizovaná samostatne pre bakalársky, inžiniersky a doktorandský stupeň štúdia v dňoch 26. 2. 2018 - 2. 3. 2018 pre doktorandský stupeň a 9. 4. 2018 - 13. 4. 2018 pre bakalársky a inžiniersky stupeň.

Viac info v priloženom ozname (*.pdf)

Úradné hodiny Na Referáte pre vzdelávanie budú v dňoch od 22.12.2017 do 5.1.2018 zrušené z dôvodu čerpania dovoleniek (kolektívna zmluva). Úradné hodiny budú v riadnom režime od 8.1.2018.

Ozam vo formáte (*.pdf)

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 28.2.2018.

Viac informácií a jednotlivé formuláre sú dostupné v prílohách.

Záujemcovia môžu na financovanie mobility využiť ponuku štipendií na štúdium v Japonsku, viac info na http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0301e.html alebo http://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/index.html.

Dokumenty na stiahnutie (*.zip)

(c) 2019, FEIT