A+ A A-

The International Interdisciplinary PhD Workshop will take place in Świnoujście between 9 May and 12 May 2018. The goal is to gather PhD students in order to share knowledge and discuss problems related to their research and scientific interests.

Call for papers (*.pdf)

Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje dekanské voľno dňa 05.12.2017 v čase od 14.00 - 17.00 h študentom denného bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia pri príležitosti konania podujatia "Vianoce na univerzite".

Rozhodnutie dekana č. 9/2017 (*.pdf)

Dekan Elektrotechnickej fakulty UNIZA udeľuje študentom 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia dňa 23.11.2017 v čase od 12.00 h do 16.00 h dekanské voľno z dôvodu konania "Imatrikulácie".

Rozhodnutie dekana č. 7/2017 vo formáte (*.pdf)

Slávnostné imatrikulácie prvkákov EF sa uskutočnia dňa 23.11.2017 o 13:00 v aule BG2A1.

Pozvánka na imatrikulácie prvákov EF (*.pdf)

IX. Reprezentačný ples Elektrotechnickej fakulty, 28.11.2017, Nová menza, začiatok 18:30, cena 17 EUR.

Hľadáte niečo iné ako angličtinu a nemčinu?

Prihláste sa na kurz taliančiny, španielčiny alebo francúzštiny! Zľavy pre študentov a zamestnancov UNIZA.

Chcete získať odpovede na otázky, ktoré Vám nie sú celkom jasné? Stačí prísť a spýtať sa!

Dekan Elektrotechnickej fakulty UNIZA prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. pozýva všetkých študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia (ale aj študentov z vyšších ročníkov, ktorí majú záujem) na stretnutie s vedením fakulty.

UTOROK 7.11.2017 O 17:00 h GAMA CLUB

Pozvánka na stretnutie s prvákmi (*.pdf)

pondelok 09. októbra 2017 sa na Žilinskej univerzite v Žiline uskutočnilo stretnutie zástupcov Fakulty bezpečnostného inžinierstva a Elektrotechnickej fakulty s vedením Prezídia Hasičského a záchranného zboru MV SR. Žilinskú univerzitu v Žiline zastupovali dekan fakulty bezpečnostného inžinierstva, prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. a dekan elektrotechnickej fakulty prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. a Hasičský a záchranný zboru MV SR jeho prezident  gen. JUDr. Alexander Nejedlý so svojimi tímami. Stretnutie svojou účasťou podporil aj primátor mesta Žilina, Ing. Igor Choma. Cieľom diskusií bolo nielen prehĺbiť existujúcu a dlhodobú spoluprácu, ale hlavne identifikovať nové a inovatívne spoločné oblasti záujmu v aplikovanom výskume a celoživotnom vzdelávaní pre potreby záchranných zložiek a požiarnej bezpečnosti. 

(c) 2019, FEIT