A+ A A-

Výzva na predkladanie žiadostí študentov UNIZA o výmenný program na partnerskú organizáciu University of Toyama.

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 31.8.2017.

Viac informácií a jednotlivé formuláre sú dostupné v prílohách:

1. Application form

2. Statement

3. Certificate of Health

Záujemcovia môžu využiť ponuku štipendií na štúdium v Japonsku.

Viac info na http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0301e.html alebo http://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/index.html.

Vážení študenti,
dovoľujem si pozvať vás na študentskú vedecko - odbornú súťaž ŠVOS na EF UNIZA

Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)

Katedra mechatroniky a elektroniky Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline za podpory Agentúry na podporu výskumu a vývoja a sponzorov PANASONIC Industrial devices Slovakia s.r.o, ON Semiconductor, STMicroelectronics a Brose Prievidza, uskutočnili 8. ročník súťaže pre stredoškolských študentov.

Viac informácií nájdete na stránke KME.

sa uskutoční dňa 23.3.2017 v priestoroch Katedry mechatroniky a elektrotechniky.

Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)

Milí študenti, príďte sa vo štvrtok 23.3. od 10:00 medzi prednáškami odreagovať k stánku firmy ASUS pred študijným oddelením Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity.

A pozor, budeme aj súťažiť – výhrou je smartfón ASUS ZenFone 3!

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v Kompetenčnom centre Siemens Mobility Management dňa 15.03.2017 o 15.00 v priestoroch spoločnosti Siemens s.r.o., J.M.Hurbana 21 v Žiline

Ak ste nestihli sledovať diely VAT - magazín o vede a technike na RTVS, ktorých súčasťou boli vedecké laboratória z Elektrotechnická fakulta ŽU, nájdete ich v archíve:

Inteligentné textílie (7. min)

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11767/122745#421

 

Experimentálna ambulancia

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11767/118997


Biotonika a laboratórium na čipe

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11767/119624

 

Pri riadení ponuky sú preferovaní študenti na základe vyhodnotenia ich celkovej úspešnosti štúdia – vážený študijný priemer. Individuálne prípady výberu povinne voliteľných predmetov rieši študijný poradca príslušného študijného programu.

Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)

 

V rámci NŠP SR na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v akademickom roku 2017/2018.

Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)

(c) 2019, FEIT