Lecture:Publication with IEEE Xplore
 
IEEE presents
 
Celebrating the IEEE Day – the first time in history when engineers worldwide and IEEE members gathered to share their technical ideas in 1884, IEEE Czechoslovakia Section and Young Professionals affinity group brings you a lecture on:
 
  • How to use IEEE Xplore database
  • How to plan and submit your publications
  • How can IEEE help you in your profession

IEEE Day 2017 - invitation (*.pdf)

Vzhľadom k aktuálnym počtom študentov na Elektrotechnickej fakulte UNIZA je do akademického roka 2017/2018 prípustné zapísať študentov s počtom získaných kreditov minimálne 35.

USMERNENIE K ZÁPISOM DO AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018 (*.pdf)

 

(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk