A+ A A-

REKTOR ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE udeľuje rektorské voľno študentom Žilinskej univerzity v Žiline vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia v dennej forme dňa 31. októbra 2019.

Rektorské voľno 31. októbra 2019 (*.pdf)

Rozhodnutie dekana č. 6/2019. Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje dekanské voľno dňa 31.10.2019 všetkým študentom FEIT.

Rozhodnutie dekana (*.pdf)

(c) 2019, FEIT