Za zásluhy v oblasti rozvoja vedy a techniky na báze medzinárodnej spolupráce a za šírenie dobrého mena SR v zahraničí cez projekty medzinárodnej vedecko technickej spolupráce získal prof. Ing. Milan Dado, PhD. v súťaži Vedec roka SR 2017 ocenenie v kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce. Blahoželáme, Elektrotechnická fakulta UNIZA je veľmi hrdá, že má svojich radoch takého výnimočného človeka.

 

Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (EF UNIZA), v zmysle Vyhlášky MŠ SRč. 6/2005 Zb. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, oznamuje, že dňa 14. mája 2018 o 9.30 hod. sa uskutoční v zasadacej sieni VR UNIZA v priestoroch Novej menzy na Veľkom diele inauguračná prednáška doc. Ing. Dagmar Faktorovej, PhD.vysokoškolskej učiteľky na Katedre merania a aplikovanej elektrotechniky EF UNIZAna tému „Vysokofrekvenčné elektromagnetické metódy na kontrolu materiálov a skúmanie vlastností biologických tkanív“.

Poď k nám na Siemens Healthineers Software Development Academy a môžeš odštartovať skvelú kariéru. Budeš pracovať na zaujímavých IT zadaniach a nové vedomosti pochytíš od svetových odborníkov.

Okrem skúseností si navyše môžeš aj privyrobiť.

Prihlásiť sa môžeš do 15. 6. 2018 na  http://www.siemens.sk/prihlasovanie/academy/

Ďalšie info nájdete na

fb-icon-80ue-icon-80

(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk