Na úvod

Základné informácie o klube

Aktuality

Aktuality zo života klubu a plánované akcie

Orgány

Orgány klubu a ich členovia

Stanovy

Plné znenie stanov klubu

Prihláška

Prihláška elektronickou formou

InfoKAP

Elektronická forma informačného listu KAPu

Skupinoví členovia 2% dane

Kontaktná adresa
KAP EF ŽU
Elektrotechnická fakulta
Žilinská univerzita
Univerzitná 8215/1
010 26, Žilina
tel.: 041/513 2068
fax: 041/513 1515

kap@fel.uniza.sk
Infokap: infokap@fel.uniza.sk
Senior klub: senior@fel.uniza.sk
Ekonómka klubu: ekonomkap@fel.uniza.sk

Individuálna a skupinová prihláška

Ak chcete obnoviť kontakt so školou, katedrou môžete sa aj Vy stať jeho členom. Môžete si vybrať medzi dvomi formami členstva.

  • Individuálne členstvo - ročný poplatok 2 € (60,25 Sk)
  • Skupinové členstvo (max. 10 členov) - ročný poplatok 100 € (3012,60 Sk)

Absolventi v roku absolvovania neprispievajú členským poplatkom. Predpokladá sa, že aktivity klubu sa na základe získaných námetov budú rozširovať. Ročný poplatok treba zaplatiť vždy do konca januára nového roka na číslo účtu KAP- EF:

Tatra banka, a. s. číslo účtu: 262 815 1778/1100
Variabilný symbol: číslo preukazu KAP-EF, resp. číslo faktúry (skupinoví členovia),
Konštantný symbol: 0308

Prihláškový formulár

.pdf resp. .doc verziu formulára môžte poslať poštou na kontaktnú adresu. Formuláre obsahujú súhlas v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov so spracovaním osobných údajov po dobu trvania členstva v Klube absolventov a priateľov EF Žilinskej univerzity v Žiline.