Na úvod

Základné informácie o klube

Aktuality

Aktuality zo života klubu a plánované akcie

Orgány

Orgány klubu a ich členovia

Stanovy

Plné znenie stanov klubu

Prihláška

Prihláška elektronickou formou

InfoKAP

Elektronická forma informačného listu KAPu

Skupinoví členovia 2% dane

Kontaktná adresa
KAP EF ŽU
Elektrotechnická fakulta
Žilinská univerzita
Univerzitná 8215/1
010 26, Žilina
tel.: 041/513 2068
fax: 041/513 1515

kap@fel.uniza.sk
Infokap: infokap@fel.uniza.sk
Senior klub: senior@fel.uniza.sk
Ekonómka klubu: ekonomkap@fel.uniza.sk

Stanovy

Združenie Klub absolventov a priateľov

Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline


Úplné znenie stanov klubu.
Zmeny pôvodných stanov z roku 2004 zmenené 20.9. 2005.