http://fel.uniza.sk/new/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-240link
http://fel.uniza.sk/new/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-240link
http://fel.uniza.sk/new/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-240link
http://fel.uniza.sk/new/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-240link
http://fel.uniza.sk/new/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-240link
http://fel.uniza.sk/new/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-240link
«
»
 
 
 

Informácie pre zamestnancov

Všeobecné informácie pre študentov

 • Mimoriadne úradné hodiny počas štátnych skúšok pre bakalárkse stúdium

  Mimoriadne úradné hodiny počas štátnych skúšok pre bakalárkse stúdium (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Best Paper Award

  V dňoch 21. - 24. marca 2017 sa prof. Špánik, doc. Hargaš a Ing. Loncová zúčastnili 8. medzinárodnej multikonferencie IMCIC 2017 v Orlande na Floride, USA. Článok s názvom ICT Applications in Health Care and Bio-Medical ICT II bol vyhodnotený ako najlepší článok sekcie, uverejnený je aj v časopise Journal on Systemics, Cybernetics and Informatics: JSCI, Volume 15 - Number 1 - Year 2017, pp. 53-57, ISSN: 1690-4524 (Online)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • University of Toyama

  Výzva na predkladanie žiadostí študentov UNIZA o výmenný program na partnerskú organizáciu University of Toyama. Uzávierka na predkladanie žiadostí: 31.8.2017. Viac informácií a jednotlivé formuláre sú dostupné v prílohách: 1. Application form 2. Statement 3. Certificate of Health Záujemcovia môžu využiť ponuku štipendií na štúdium v Japonsku. Viac info na http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0301e.html alebo http://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/index.html.
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Prihlášky sa podávajú do 26. mája 2017

  Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje uchádzačom o štúdium, že prihlášky na vysokoškolské bakalárske štúdium pre akademický rok 2017/18 sa podávajú do 26. mája 2017 . Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Oznam o konaní ŠVOS – Bc. a Ing.

  Vážení študenti,dovoľujem si pozvať vás na študentskú vedecko - odbornú súťaž ŠVOS na EF UNIZA Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Vyhodnotenie súťaže Technická Myšlienka Roka 16/17

  Katedra mechatroniky a elektroniky Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline za podpory Agentúry na podporu výskumu a vývoja a sponzorov PANASONIC Industrial devices Slovakia s.r.o, ON Semiconductor, STMicroelectronics a Brose Prievidza, uskutočnili 8. ročník súťaže pre stredoškolských študentov. Viac informácií nájdete na stránke KME.
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Metodické usmernenia dekana EF

  Metodické usmernenie č. 1/2017 - Pravidlá udeľovania ceny dekana EF UNIZA (*.pdf) Metodické usmernenie dekana EF č. 2/2017 - Realizácia a priebeh štátnej skúšky (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Technická myšlienka roka 2016/2017

  sa uskutoční dňa 23.3.2017 v priestoroch Katedry mechatroniky a elektrotechniky. Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie

Foto galéria Elektrotechnickej fakulty

(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk