Na úvod

Základné informácie o klube

Aktuality

Aktuality zo života klubu a plánované akcie

Orgány

Orgány klubu a ich členovia

Dokumenty

Plné znenie stanov klubu

Prihláška

Prihláška elektronickou formou

InfoKAP

Elektronická forma informačného listu KAPu


 

Kontaktná adresa
KAP
občianske združenie

Univerzitná 8215/1
010 26, Žilina
IČO:37806297
tel.: 041/513 2057

kap@fel.uniza.sk

Ekonómka klubu: ekonomkap@fel.uniza.sk

Stanovy

Úplné znenie stanov klubu.

Zápisnice

Zápisnica zo Zhromaždenia členov KAP konaného 3.7.2018.Zápisnica z rokovania Správnej rady KAP konaného 3.7.2018.Zápisnica z rokovania Správnej rady KAP konaného 26.9.2018.Zápisnica z rokovania Správnej rady KAP konaného 10.12.2018.
Zápisnica z rokovania Správnej rady KAP konaného 17.5.2019.