Na úvod

Základné informácie o klube

Aktuality

Aktuality zo života klubu a plánované akcie

Orgány

Orgány klubu a ich členovia

Dokumenty

Plné znenie stanov klubu

Prihláška

Prihláška elektronickou formou

InfoKAP

Elektronická forma informačného listu KAPu

 

Kontaktná adresa
KAP
občianske združenie

Univerzitná 8215/1
010 26, Žilina
IČO:37806297
tel.: 041/513 2057

kap@fel.uniza.sk

Ekonómka klubu: ekonomkap@fel.uniza.sk

Elektronické verzie informačného bulletinu KAP.

InfoKAP 2015 InfoKAP 2011 InfoKAP 2010 InfoKAP 2009 InfoKAP 2006 InfoKAP 2005 InfoKAP 2004