Na úvod

Základné informácie o klube

Aktuality

Aktuality zo života klubu a plánované akcie

Orgány

Orgány klubu a ich členovia

Dokumenty

Plné znenie stanov klubu

Prihláška

Prihláška elektronickou formou

InfoKAP

Elektronická forma informačného listu KAPu

 

Kontaktná adresa
KAP
občianske združenie

Univerzitná 8215/1
010 26, Žilina
IČO:37806297
tel.: 041/513 2057

kap@fel.uniza.sk

Ekonómka klubu: ekonomkap@fel.uniza.sk

PF 2019

Prajeme všetkým členom a priaznivcom KAPu príjemné prežitie Vianočných sviatkov a do nového roku všetko len to najlepšie, hlavne veľa pevného zdravia, šťastia a spokojnosti.


Peter Braciník

predseda KAP-EF


Exkurzia do paroplynovej elektrárne

Členovia KAP-u a študenti Elektrotechnickej fakulty UNIZA sa dňa 20.11.2018 zúčastnili odborných exkurzií v paroplynovej elektrárni v Panických Dravciach a spoločnosti Sonne Crystal v Poltári. V oboch prípadoch si pozreli priestory a používané technológie a zároveň im bol poskytnutý odborný výklad pracovníkmi oboch navštívených spoločností. Veľmi pekne ďakujeme našim sprievodcom za ich ochotu a to, že sme sa mohli dozvedieť veľa zaujímavých a nových informácií.

PPC Panicke Dravce PPC Panicke Dravce Sonne Crystal

Inzerát: ponuka pracovného miesta

Stredná odborná škola technológií a remesiel v Bratislave hľadá učiteľa odborných  elektrotechnických predmetov. Ponúkajú kvalitné ubytovanie za výborných podmienok, 13. a 14. plat, 45 dní dovolenky a ďalšie benefity. Plat sa určuje podľa tabuľky a podľa počtu odpracovaných rokov. V prípade, že by mal niekto záujem vyskúšať si vzdelávanie mladých ľudí, ozvite sa prosím, zástupkyni riaditeľa Ing. Jane Palšovičovej (0905468820, palsovicova@sou.sk).

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 28.9.2018 zomrela  prof. Ing. Mária FRANEKOVÁ, PhD., zakladajúca členka a dlhoročná predsedníčka KAP-EF a predovšetkým jeho aktívna členka.

Česť jej pamiatke!

logo ZDU

Zhromaždenie členov KAP

Dňa 3.7.2018 sa konalo Zhromaždenie členov KAP.

Automobilová JUNIOR Akadémia 2017 (AJA)

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR), automobilky Volkswagen Slovakia, PSA Groupe Slovakia a Kia Motors Slovakia spolu so Strojníckou fakultou STU v Bratislave, Materiálovotechnologickou fakultou STU v Trnave a Žilinskou univerzitou v Žiline spúšťajú II. ročník projektu Automobilovej JUNIOR akadémie 2017 (AJA). Ambíciou projektu je priblížiť hravou formou mladým ľuďom štúdium technických odborov a otvoriť verejnú a odbornú diskusiu na tému ohrozenia konkurencieschopnosti priemyslu nezáujmom o štúdium technických odborov.

Druhý ročník Automobilovej JUNIOR akadémie
bude aj tento rok v mestách sídiel výrobných závodov slovenských automobiliek
  • v Trnave 10.7.- 14.7.2017,
  • v Žiline 17.7.- 21.7.2017,
  • v Bratislave 21.8.- 25.8.2017.
Týždenný vzdelávací a zážitkový program AJA je určený žiakom, ktorí ukončili štúdium v siedmom a ôsmom ročníku základných škôl. Časť programu bude prebiehať na akademickej pôde a časť priamo vo výrobnom závode. Všetky potrebné informácie spolu s prihlasovacím formulárom nájdu záujemcovia na webovej stránke
http://www.ajakademia.sk
Automobilová Junior akadémia


Plánované výlety Senior Klubu KAP na III. štvrťrok 2017

Pre záujemcov prikladáme plánované výlety na III. štvrťrok  2017. Podrobnejšie informácie a predpokladané termíny výletov nájdete v priloženom dokumente.
Pesia turistika na III. štvrťrok 2017.pdfŽilinská detská univerzita 2017

V dňoch 10. - 14. júla 2017 sa uskutoční 13. ročník žilinskej detskej univerzity so študijnými programami určenými pre mladšie deti (bakalárik) a  pre staršie deti (inžinierik, ktorú organizuje žilinská univerzita v Žiline v spolupráci s Elektrotechnickou fakultou a Klubom absolventov a priateľov Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline.

Bližšie informácie je možné násjť na stránke DUEF: http://duef.uniza.sk

logo ZDU

Plánované výlety Senior Klubu KAP na II. štvrťrok 2017

Pre záujemcov prikladáme plánované výlety na mesiace január až marec 2017. Podrobnejšie informácie a predpokladané termíny výletov nájdete v priloženom dokumente.
Výlety SK KAP na apríl až jún 2017.pdf

2 % dane - podporte nás

Chcceli by sme Vás osloviť a poprosiť o darovanie 2 % z Vašich zaplatených daní. Viac informácií nájdte v odkzae 2% dane. Ďakujeme!

Plánované výlety Senior Klubu KAP na I. štvrťrok 2017

Pre záujemcov prikladáme plánované výlety na mesiace január až marec 2017. Podrobnejšie informácie a predpokladané termíny výletov nájdete v priloženom dokumente.

Do pozornosti dávame výlet poriadaný dňa 21.1.2017 spojený návšetvou vtáčej záhrady pána Sanigu, známeho slovenského ornitológa.

Turistický výlet je možné absolvovať bez predbežného prihlásenia sa. Stačí si vyberať trasu a termín
a pridať sa ku skupine na mieste zrazu. Náklady na cestovné, nápoje a prípadnú stravu si hradí každý sám.

Ak sa Vám bude výlet páčiť pochváľte sa ostatným členom SK, prípadne pridajte fotografie do fotogalérie KAPu.


Výlety SK KAP na jamuár až marec 2017.pdf

PF 2017

pf2017

Exkurzia na Vodnej elektrárni Orava

Členovia Výkonného výboru KAP-EF sa dňa 24.11.2016 zúčastnili odbornej exkurzie na Vodnej elekteárni ORAVA, torá bola spojená s návštevou Noweho Targu. Na exkurzii sme sa dozvedeli mnohé  zaujímavé informácie o tomto jedinečnom vodnom diele. Dostali sme povolenie aj na návštevu útrob priehradného múru.
VD Orava
VD OravaVD Orava VD Orava VD Orava
VD Orava VD Orava VD Orava
VD Orava VD Orava
VD Orava
VD Orava VD Orava VD Orava


Plánované výlety Senior Klubu KAP na IV. štvrťrok 2016

Pre záujemcov z radov KAP prikladáme plánované výlety na mesiace október-december 2016. Podrobnejšie informácie a predpokladané termíny výletov nájdete v priloženom dokumente.

Turistický výlet je možné absolvovať bez predbežného prihlásenia sa. Stačí si vyberať trasu a termín
a pridať sa ku skupine na mieste zrazu. Náklady na cestovné, nápoje a prípadnú stravu si hradí každý sám.

Ak sa Vám bude výlet páčiť pochváľte sa ostatným členom SK, prípadne pridajte fotografie do fotogalérie KAPu.


Výlety SK KAP na október až december 2016.pdf

Pozdrav z turistického výletu vo Vysokých Tatrách

Pozdrav 2 členov KAP EF z vrcholu Ľadového štítu vo Vysokých Tatrách. Inšpirujte sa výkonmi našich kolegov a pridajte sa na budúce aj vy!

tatry_2016tatry2016
tatry2016tatry2016 (aktualizované dňa 08.9.2016)Aká bola Automobilová JUNIOR akadémia 2016?

Automobilová Junior akadémia
V dňoch 25. - 29. júla 2016 sa uskutočnil týždenný letný tábor pre žiakov základných škôl zo Žilinského kraja., na ktorom sa počas prednášok dozvedeli najnovšie informácieo moderných trendoch v automobilovom priemysle a prostredníctvom praktických cvičení spoznali výrobný proces automobilu. Výučba prebiehala striedavo hravou formou vo Vzdelávacom stredisku spoločnosti Kia Motors Slovakia, na pôde Žilinskej univerzity a v priestoroch Dopravnej akadémie Žilina. Za Žilinskú univerzitu podujatie administratívne zabezpečoval Klub priateľov a absolventov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

Prvého ročníka podujatia sa zúčastnilo 43 účastníkov, ktorí absolvovali 12 prednášok a 4 cvičenia so zameraním na vozidlá, bezpečnosť a diagnbostiku, vyskúšali si ako funguje automobil. Absolvovali prehliadku závodu Kia. Všetky získané poznatky žiaci zúžitkovali pri montáži vlastných motokár, na ktorých sa účastníci rozdelení do 5 tímov na záver pretekali.


Niekoľko vybraných záberov z AJA 2016:

138
139
149
156
170
181
196
289
320
329
344
364
429
473
527
429
473
527
429
473
527
429
473
527
429
473
527
429
473

429
473
527
429
473
527

Viac informácií  nájdete na:
http://www.uniza.sk/menu/inc.php?id=342&c=68.
https://www.youtube.com/watch?v=gKdkkVcpZH4

Žilinská detská univerzita 2016

V dňoch 11. - 15. júla 2016 sa uskutočnil 12. ročník žilinskej detskej univerzity so študijnými programami určenými pre mladšie deti (bakalárik) a  pre staršie deti (inžinierik).
Zúčastnilo sa ho 147 žiakov: 83 v kurze "bakalárik" a 64 v kurze "inžinierik".
Štúdium tvorili prednášky univerzitných docentov, profesorov a pedagógov a tiež študentov zo všetkých siedmich fakúlt UNIZA. Štúdium okrem prednášok obsahovalo cvičenia, kde žiaci mohli vidieť a vyskúšať si rôzne experimenty v laboratóriách a priestoroch fakulty. Pedagógovia sa snažia každý rok inovovať svoje prednášky  a zaradzujú nové témy. Tohtoročná novinka, ktorá zaujala nielen deti ale i mnohých dospelých bol model vlaku v mierke 1:8 s parnou lokomotívou, ktorý bol umiestnený pred hlavnou budovou univerzity. Jazdu vlaku s parnou lokomotívou si s radosťou vyskúšalo mnoho detí. Zaujal aj model visutej lanovky na Lomnický štít študenta EF.

Fotogalériu je možné nájsť aj na : http://www.uniza.sk/document/galery25/

Archív prednášok alebo fotografií z tohto aj predchádzajúcich ročníkov je možné násjť na stránke DUEF: http://duef.uniza.sk

Plánované výlety Senior Klubu KAP na III. štvrťrok 2016

Pre záujemcov z radov KAP prikladáme plánované výlety na mesiace júl-september 2016. Podrobnejšie informácie a predpokladané termíny výletov nájdete v priloženom dokumente. Turistický výlet môžete absolvovať bez predbežného prihlásenia sa. Stačí ak si vyberiete trasu a termín a pridáte sa ku skupine na mieste zrazu. Náklady na cestovné, nápoje a prípadnú stravu si hradí každý sám. Ak sa Vám bude výlet páčiť pochváľte sa ostatným členom SK, prípadne pridajte fotografie do fotogalérie KAPu.

Starajme sa o svoje zdravie a spoznávajme krásy okolia Žiliny a Slovenska

Výlety SK KAP na júl až september  2016.pdf

Automobilová JUNIOR Akadémia 2016 (AJA)

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR), automobilky Volkswagen Slovakia, PSA Groupe Slovakia a Kia Motors Slovakia spolu so Strojníckou fakultou STU v Bratislave, Materiálovotechnologickou fakultou STU v Trnave a Žilinskou univerzitou v Žiline spúšťajú spoločný projekt Automobilovej JUNIOR akadémie 2016 (AJA). Ambíciou projektu je priblížiť hravou formou mladým ľuďom štúdium technických odborov a otvoriť verejnú a odbornú diskusiu na tému ohrozenia konkurencieschopnosti priemyslu nezáujmom o štúdium technických odborov.

Prvý ročník AJA
sa otvára v mestách sídiel výrobných závodov slovenských automobiliek v Trnave 1 1.7.- 15.7.2016, Žiline 25.7.- 29.7.2016 a Bratislave 22.8.- 26.8.2016. Týždenný vzdelávací a zážitkový program AJA je určený žiakom, ktorí ukončili štúdium v šiestom, siedmom a ôsmom ročníku základných škôl. Časť programu bude prebiehať na akademickej pôde a časť priamo vo výrobnom závode.

Automobilová Junior akadémia
Viac informácií o projekte a tiež prihlášku v prípade záujmu o účasť na AJA nájdete na: http://www.kia.sk/news/index.php?news&data_id=1015
a http://ajakademia.sk/o-projekte/akademia/

Žilinská detská univerzita (DUEF)

Rektorka Žilisnkej univerzity v spolupráci s Elektrotechnickou fakultou, Klubom absolventov a priateľov EF a pedagógmi Žilinksje univerzity v Žiline organizujú v dňoch 11.7.2016-15.7.2016 už dvanásty ročník Žilinskej detskej univerzity v Žiline pre bakalárske a inžinierske štúdium s programom "bakalárik" a "inžinierik" .

logo Žilinská detská univerzita
Viac informácií  je možné získať na http://duef.uniza.sk/

Konferencia Elektro 2016

V dňoch 16. - 18. mája 2016 sa uskutočnila konferencia ELEKTRO 2016. Jej jedenásty ročník organizovala Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci s Klubom absolventov a priateľov EF. Táto konferencia predstavuje medzinárodné fórum pre výskumníkov ale aj profesionálov z praxe v odborných oblastiach týkajúcich sa predovšetkých elektrotechniky a mechatroniky, ale aj informačných a komunikačných technológií. Zborníky z prechádzajúcich ročníkov konferencie sú indexované v databázach IEEE Explore a Scopus, zborník z posledného ročníka je indexovaný aj vo Web of Science.
elektro2016

Niekoľko vybraných záberov z účasti zahraničných odborníkov:

138
139
149
156
170
181
196
289
320
329
344
364
429
473
527

Viac informácií a kompletnú galériu nájdete na: http://elektro.uniza.sk/elektro/.

Plánované výlety Senior Klubu KAP na máj až jún 2016

Pre záujemcov z radov KAP prikladáme plánované výlety na rok 2016. Podrobnejšie informácie a predpokladané termíny výletov nájdete v priloženom dokumente. Turistický výlet môžete absolvovať bez predbežného prihlásenia sa. Stačí ak si vyberiete trasu a termín a pridáte sa ku skupine na mieste zrazu. Náklady na cestovné, nápoje a prípadnú stravu si hradí každý sám. Ak sa Vám bude výlet páčiť pochváľte sa ostatným členom SK, prípadne pridajte fotografie do fotogalérie KAPu.

Starajme sa o svoje zdravie a spoznávajme krásy okolia Žiliny a Slovenska

Výlety SK KAP na máj až jún  2016.pdf

Odborná prednáška o rádioaktivite, rozpadovom zákone a rádioaktívnom datovaní, 2.2.2016

Senior klub - Klubu absolventov a priateľov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline zorganizoval pre členov Senior klubu KAP-EF, členov KAP-EF a ostatných záujemcov odbornú prednášku doc. Ing. J. Štelinu, CSc. s názvom:

„Rádioaktivita, rozpadový zákon, rádioaktívne datovanie" ale aj o tom, ako bol určený vek vzoriek privezených kozmickou loďou programu APOLLO 11 z Mesiaca a iné (vek meteoritov, vek našej planéty, o metóde datovania pomocou rádioaktívneho uhlíka C14).


Pozn.: Prednáška ja spojená s malým občerstvením, preto nás v  prípade záujmu kontaktujte na:
Katarína Prokšová  (e-mail: katarina.proksova@fel.uniza.sk, tel. 513 2207), alebo   
Klára Berešíková (e-mail: klara.beresikova@fel.uniza.sk, tel. 513 33 01)

Všetci záujemcovia sú na prednáške srdečne vítaní.

pozvanka

Plánované výlety Senior Klubu KAP na rok 2016

Pre záujemcov z radov KAP prikladáme plánované výlety na rok 2016. Momentálne uvažujeme o výletoch do Španej doliny a do digitálneho planetária v Hurbanove. Podrobnejšie informácie a predpokladané termíny výletov nájdete v priloženom dokumente. Keď budú výlety aktuálne z hľadiska prihlasovania, budete o nich informovaní na našich stránkach.

Výlety SK KAP na rok 2016.pdf

Referencia z výletu na Čipčie

Členovia i nečlenovia KAP-EF motivujte sa!

cipcie

Pozvánka na zaujímavý výlet v blízkosti Žiliny

Všetkým členom a priaznivcom KAP EF pozývame na 40, ročník výstupu na Čipčie. Viac informácií v linke na stránke TJ SMF Žilina.

http://www.tjsmf-za.estranky.sk/clanky/pozvanka-tj-smf-zilina.html
Cipcie.jpg

Vianočné a novoročné prianie!

Všetkým členom a priaznivcom KAP EF ďakujeme za spoluprácu v uplynulom roku a prajeme krásne Vianoce a želáme mnoho úspechov v roku 2016.
PF2016

Exkurzia Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnmica

Dňa 13.11.2015 sa členovia výkonného výboru KAP zúčastnili exkurzie v Astronomickom ústave SAV v  Tatranskej Lomnici spojenú s turistikou na Popradské pleso.

Plán turistických výletov na IV. štvrťrok 2015

  

Milí seniori Senior klubu pri KAP EF, ponúkame Vám možnosť zúčastňovať sa turistických výletov, ktoré organizuje Turistický oddiel TJ Slovan Malá Fatra každú sobotu počas celého roka. Privítame aj ostatných členov KAPu aj zamestnancov fakulty EF ŽU. Akcie sa aktualizujú na každý štvrťrok v prebiehajúcom roku.

Turistický výlet môžete absolvovať bez predbežného prihlásenia sa. Stačí ak si vyberiete trasu a termín a pridáte sa ku skupine na mieste zrazu. Náklady na cestovné, nápoje a prípadnú stravu si hradí každý sám. Ak sa Vám bude výlet páčiť pochváľte sa ostatným členom SK pri KAP EF, prípadne pridajte fotografie do fotogalérie KAPu.

V priloženom dokumente .pdf nájdete turistické výlety pre členov Senior klubu spoločne s TJ SMF Žilina, na mesiac október až december 2015.

Pešia turistika na október-decmeber 2015.pdf (aktualizované dňa 9.10.2015)

Pozvánka na ELOSYS

 

V dňoch 13. - 16. 10. 2015 sa koná 21. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELOSYS 2015.

Pri tejto príležitosti organizuje KAP-EF dňa 14. 10. 2015 zájazd, 

pre členov Klubu absolventov a priateľov Elektrotechnickej fakulty, zamestnancov a doktorandov EF spojený s návštevou tohoto veľtrhu. 


KAP-EF zabezpečí autobusovú dopravu (45 miest) a lístky na veľtrh. Všetky ostatné náklady (strava, ...) si hradia účastníci sami.

Predpokladaný odchod je 7:30 h z parkoviska pri Novej menze na Vlčincoch. Predpokladaný návrat do Žiliny je 16:30 h (na presnom odchode z Trenčína sa dohodneme v autobuse).


Ak Vás táto ponuka zaujala, tak nahláste svoj záujem mailom do 7. 10. 2015 na: milan.smetana@fel.uniza.sk.


V prípade veľkého záujmu a prekročenia kapacity autobusu budú mať prednosť členova KAP-u pred zamestnancami a doktorandmi. Prosíme, aby sa nahlasovali len seriózni záujemcovia.Tešíme sa na Vašu účasť.


S pozdravom za organizačný výbor.Pozdrav z turistického výletu 2

Pozdrav 3 členov KAP EF z vrcholov malého a Veľkého Kežmarského štítu. Pridajte sa na budúce aj vy!

 tatry_7_2015t.jpgtatry_7_2015t.jpg(aktualizované dňa 17.8.2015)

Pozdrav z turistického výletu 1

Pre inšpiráciu  a aj pre možné zvýšenie účasti v aktivitách Senior klubu KAP v oblasti pešej turistiky prikladáme foto vrcholovej fotky z Kôprovského štítu zo dňa 7.7.2015, ktorú absolvovali členovia KAP.

tatry_7_2015t.jpgfotka z Kôprovského štítu (aktualizované dňa 9.7.2015)

Vyšiel nový InfoKAP

V záložke InfoKAP alebo na priloženej linke si môžete prečítať aktuálne číslo  informačného bulletinu InfoKAP_01_2015 vo formáte .pdf. Prajeme Vám príjemné čítanie a prežitie letných dovoleniek.

InfoKAP_1_2015.pdf (aktualizované dňa 1.7.2015)

Plán pešej turistiky pre Senior Klub a ostatných záujemcov na júl-september 2015

V priloženom dokumente .pdf nájdete turistické výlety pre členov Senior klubu spoločne s TJ SMF Žilina, na mesiac jún 2015.

Pešia_turistika_na júl_september_2015.pdf (aktualizované dňa 30.6.2015)

Plán pešej turistiky pre Senior Klub a ostatných záujemcov na jún 2015

V priloženom dokumente .pdf nájdete turistické výlety pre členov Senior klubu spoločne s TJ SMF Žilina, na mesiac jún 2015.

Pešia_turistika_na jún_2015.pdf (aktualizované dňa 4.6.2015)

Exkurzia do múzea J.M.Petzvala v Spišskej Belej a Belianskej jaskyne

Dňa 20.5.2015 Klub absolventov a priateľov Elektrotechnickej fakulty KAP – EF Žilinskej univerzity v Žiline zorganizoval pre členov a priateľov KAP – EF exkurziu do Múzea J. M.Petzvala v Spišskej Belej spojenú s návštevou Belianskej jaskyne. Exkurziu sme úspešne zvládli a nasledovné zábery oživia niektoré momenty exkurzie.
A ak sa aj vám páčila krásna hudobná vložka v Hudobnej sieni Belianskej jaskyne, tak si ju môžete vypočuť na nasledovnom odkaze Pachelbel: Canon in D (zdroj youtube-možno až po reklame :-))

muzeum Petzvala muzeum Petzvala muzeum Petzvala
muzeum Petzvala muzeum Petzvala muzeum Petzvala
muzeum Petzvala muzeum Petzvala muzeum Petzvala
muzeum Petzvala muzeum Petzvala muzeum Petzvala
muzeum Petzvala muzeum Petzvala muzeum Petzvala
muzeum Petzvala muzeum Petzvala Belianska jaskyna
Belianska jaskyna Belianska jaskyna motorest Goral
motorest Goral Belianska jaskyna motorest Goral
Belianska jaskyna Belianska jaskyna motorest Goral
muyeum Petzvala

Exkurzia do múzea J.M.Petzvala v Spišskej Belej-pozvánka

Klub absolventov a priateľov Elektrotechnickej fakulty KAP – EF Žilinskej univerzity v Žiline organizuje pre členov a priateľov KAP – EF exkurziu do Múzea J. M.Petzvala v Spišskej Belej spojenú s návštevou Belianskej jaskyne v termíne 20.5.2015


Viac informácií a pokyny pre záujemcov (termín prihlásenia a podrobný program) v priloženom odkaze(aktualizované dňa 29.4.2015)

Ponuka ďalších aktivít pre členov Senior klubu v spolupráci so ZO JDS Bytčica.

Najbližšia akcia je výlet do Harmaneckej jaskyne a Španej doliny dňa 15.5.2015.

Viac informáciía pokyny pre záujemcov v priloženom odkaze(aktualizované dňa 16.4.2015)

Niekoľko fotografií z vydarenej akcie.
Spania Dolina Spania Dolina Spania Dolina

Plán pešej turistiky pre Senior Klub a ostatných záujemcov na II.štvrťrok 2015

V priloženom dokumente .doc nájdete turistické výlety pre členov Senior klubu spoločne s TJ SMF Žilina, na mesiace apríl-máj v roku 2015.

Plán akcií na apríl-máj 2015 vo formáte .pdf (aktualizované dňa 9.4.2015)

Plán akcií Senior Klubu na rok 2015

V priloženom dokumente .doc nájdete turistické výlety pre našich členov Senior klubu spoločne s TJ SMF Žilina, ktoré budeme aktualizovať každý štvrťrok roku 2015.

Plán akcií na január-marec 2015 vo formáte .pdf (aktualizované dňa 31.1.2015)

Odborná prednáška o vesmíre, 28.1.2015

Senior klub - Klubu absolventov a priateľov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline zorganizoval pre členov Senior klubu KAP-EF, členov KAP-EF a ostatných záujemcov odbornú prednášku doc. Ing. J. Štelinu, CSc. o vesmíre s názvom:

„O vesmíre, Higgsovom poli a Higgsovom bosone". Niekoľko záberov z vydarenej akcie si môžete pozrieť v galérii.

Zhromaždenie členov KAP-EF ŽU, 28.11.2014

Zhromaždenie členov KAP-EF ŽU sa uskutočnilo 28. novembra 2014 o 11.00 v priestoroch reštaurácie VIX.

Zhromaždenie prebiehalo v štruktúre štandardného programu s prednesením správy o činnosti ako aj správy o hospodárení. Prebehli voľby do orgánov združenia.

Po zhromaždení bolo zabezpečené pre členov spoločné občerstvenie a exkurzia na Burianovu vežu. Niekoľko záberov z vydarenej akcie si môžete pozrieť v galérii. Za fotografie vďačíme p. doc. M. Hriankovi. Samozrejme budeme radi, ak sa s nami podelíte aj o Vaše zábery, ktoré môžete posielať administrátorovi webu na adresu administrátor.
Ďakujeme!

Exkurzia do EVPÚ v Novej Dubnici a výstava "Záhradkár 2014" v Trenčíne

Dňa 11.4.2014 sa členovia KAP-EF a Senior klubu zúčastnili exkurzie do EVPÚ,a.s. v Novej Dubnici a výstavy "Záhradkár 2014" v Trenčíne. Účastníci načerpali mnoho inšpirácií pre skrášlenie svojich záhradiek.

Z výberu akcií podporovaných KAP-EF v roku 2012

akcie 2012 KAP-EF v r. 2012 participoval na organizovaní týchto konferencií:
DESAM 2012
ELEKTRO 2012
RTT 2012

Zhromaždenie členov KAP-EF ŽU, 2. december 2011

Zhromaždenie členov KAP-EF ŽU sa uskutočnilo 2. decembra 2011 o 11.00 v priestoroch zasadacej miestnosti Vedeckej rady EF ŽU.

Zhromaždenie prebiehalo v štruktúre štandardného programu s prednesením správy o činnosti ako aj správy o hospodárení. Prebehli voľby do orgánov združenia.

Po zhromaždení bolo zabezpečené pre členov spoločné občerstvenie.Z výberu akcií podporovaných KAP-EF v roku 2010

  • Kolokvium pedagógov elektrických strojov slovenských a českých univerzít "KOPES 2010", 13.1. - 15.1.2010 Žilina - Strečno
  • Konferencia "Diagnostika elektrických strojov a materiálov" - DESAM 2010, 24. 3. 2010 - 26. 3. 2010 Malá Lučivná
  • Exkurzie študentov do podniku Johnson and Control Námestovo, február, marec 2010, Námestovo
  • Konferencia "ELEKTRO 2010", 24. 5. - 26. 5. 2010, Žilina
  • Návšteva "Laboratória v krajine vĺn" - organizované v rámci Senior klubu KAP - EF, 30. 6. 2010, Žilina
  • Žilinská detská univerzita v Žiline a Liptovskom Mikuláši, 6. 7. -16. 7. 2010, Liptovský Mikuláš, Žilina
  • Účasť na výstave ELOSYS 2010, 6. 10. 2010, Trenčín

Exkurzia v Krajine vĺn - Senior klub

V rámci akcie podporenej KAP EF ŽU bola pre členov Senior klubu zorganizovaná exkurzia do Krajiny vĺn - výstavy demonštrácií 33 fyzikálnych experimentov so spoločným menovateľom vlnenie. Návštevníci výstavy si mohli prezrieť a priamo skúsiť niektoré fyzikálne experimenty z oblasti mechanických, aksutických a elektromagnetických vĺn.

Medzinárodná konferencia ELEKTRO 2010

V dňoch 24. - 25. mája 2010 sa uskutočnila na Žilinskej univerzite v poradí už 8. medzinárodná konferencia ELEKTRO 2010.Hlavnými organizátormi konferencie boli Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline a Klub absolventov a priateľov KAP EF ŽU. Účelom konferencie bolo poskytnúť medzinárodné fórum pre vedcov, odborníkov a pedagógov v oblastiach v ktorých je profilovaná Elektrotechnická fakulta.

Žilinská detská univerzita

Za asistencie KAP EF ŽU sa organizoval už 6. ročník ŽDU v Žiline a 5. ročník Liptovskom Mikuláši. Tento ročník ŽDU v Žiline absolvovalo 191 detí a na detašovanom pracovisku EF v L. Mikuláši 26 detí. Dobré meno projektu už prekročilo región mesta Žiliny a bolo možné ho uskutočniť len s pomocou podpory projektu agentúry APVV, projektu mesta Žilina, dekana EF ŽU a KAP EF ŽU. Deti v rámci ŽDU strávili týždeň v priestoroch Žilinskej univerzity s množstvom profesionálnych prednášok a zaujímavých cvičení. Tradične ku akcii patrí slávnostné otvorenie a aj ukončenie so slávnostnými promóciami.

Exkurzia na prečerpávaciu vodnú elektráreň Čierny Váh, 28. jún 2009

Návštevníci areálu prečerpávacej elektrárne mali možnosť za sprievodu odborného výkladu nazrieť do priestorov riadiaceho pracoviska, turbín a obrovských ventilov v útrobách elektrárne. Prehliadku areálu Hornej nádrže z dôvodu zlej prístupnosti v deň exkurzie sa nepodarilo uskutočniť. Celodenná exkurzia bola doplnená príjemnou zastávkou v skanzene liptovskej dediny v Pribiline.